Det seneste udbud af havvind tæt på land (2016) er ikke behandlet – endnu.
___________________________________________________________________________
Det Danske politiske mål er at vindkraft skal blive hovedhjørnestenen i den fremtidige energiforsyning.
I den sammenhæng er der flere udfordringer:

Det vil ikke være muligt at tilfredsstille en væsentlig del af det fremtidige behov med landbaserede vindmøller uden at drive endnu flere mennesker ind i et støjhelvede.

Valget bliver således off-shore vindmølleparker, der ikke vil være billige.

Det følgende er et forsøg på at vurdere udfordringer i forbindelse med Offshore Vindmøller.

I modsætning til vindmøller på land, er der rimeligt gode oplysninger om hvad der betales for elektricitet fra nye havbaserede vindmøller og det følgende er et uddrag af hvad jeg har fundet.

 • Den nyeste, og foreløbigt dyreste, danske havmøllepark ved Anholt (400 MW) er sikret en pris på 140 €/MWh i 50.000 fuldlast-timer. Dette svarer til en garanteret betaling på 7.000 €/kW installeret effekt.
  Minus rentetab og udgifter til drift og vedligehold i perioden.
  Dette skal ses i sammenhæng med den angivne pris for at opføre vindmølleparken, der er opgivet til 3.500 €/kW.
  Udgifter til landføring er angivet til at være 500 €/kW.
  I overensstemmelse med dansk praksis betales udgifter til landføring af energinet.dk

Det har ikke manglet på politiske udmeldinger om at det i fremtiden vil blive billigere og ved udbud af havmølleparken Horns Rev 3 er det begyndt at blive sandhed.
I 2017 vil havmølleparken Horns Rev 3 i Nordsøen at producere 400 MW grøn strøm.
Udbudsprisen, der ikke inkluderer landføring og backup, blev 103 €/MWh og giver anledning til håb.

Energinet smider 564 millioner efter net-tilslutning.

Ellers har udviklingen tilsyneladende gået den anden vej.
Det kan kun gisnes om at gode placeringer med rimeligt lille vanddybde og gode bundforhold allerede er beslaglagt.
Således godkendtes 17 February 2015 en ny meget stor engelsk vindmøllepark på Dogger Banke i Nordsøen, 130 km fra land og på vanddybder mellem 18 og 60 m.
Danske farvande
Med en planlagt kapacitet på 2,4 GW vil der produceres lidt mindre energi end på et moderne kernekraftværk.
Endnu er der ikke mange detaljer.

Også i danske farvande er der begyndende trængsel.

 • Der Spiegel har angivet at nye havbaserede vindmøller vil få 190 €/MWh
  Derudover vil den tyske regering dække omkostninger ”hvis det går galt”.
  Desværre er det ikke forstået hvad dette mener.
 • Ifølge oplysninger fra DONG har prisen på Walney l i England (2011) været 223 €/MWh
 • November 2014 har DONG fået kontrakt til at opføre en vindmøllepark Walney ll, hvor der er garanteret 190 €/MWh i de første 15 år, hvorefter det stiltiende forudsættes at strømmen fra vindmøllerne vil blive afregnet til markedspris.
  Disse 190 €/MWh inkluderer så vidt vides tilslutning til nettet på land.
 • 2015 oplyses fra DONG at en planlagt vindfarm, Neart na Gaoithe ved Skotland, vil “komme ned på” 137 €/MWh
 • Der er kun ufuldstændige oplysninger om det tyske projekt Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen.
  Det angives at have en nominel kapacitet på 312 MW og have kostet 4.000 €/kW
 • Ved Themsen i England opførtes i 2014 London Array vindmøllepark på 630 MW.
  Omkostningerne er angivet til 3.600 €/kW.
 • I den hollandske del af Nordsøen (Groningen) har Siemens fået kontrakt på at opsætte 150 møller på 4 MW og servicere dem i 15 år.
  Denne havmøllepark, der forventes at være i drift i 2017, vil endog få sin egen helikopter.
  Siemens angiver, at ordren har en værdi på 1,5 milliarder €.
  Hvis servicekontrakt og alle underentrepriser tælles med, passerer projektet en værdi på 3 milliarder € eller 4.800 €/kW
 • Dudgeon Offshore Wind Farm ud for kysten ved Norfolk i England vil omfatte 67 møller hver 6.0MW.
  Projektet ventes klar til idriftsættelse med udgangen af 2017.
  Prisen er angivet til 4.700 €/kW
 • Den stadigvæk ufærdige Riffgat Wind Farm angives til at koste 3.700 €/kW

På trods af ovenstående fastholder man fra dansk politisk hold noget andet.

 • I notat 2014-06-10 fra Dansk Energi (Doknr: d2014-7308-2.0) angivers en pris for offshore vindkraft på 100 €/MWh under følgende forudsætninger:
  Levetid: 25 år. Kapacitet: 400 MW. Fuldlasttimer: 4.000. Pris: 3.350 €/kW. Drift og vedligehold: 19 €/MWh. Havdybde 20 m. Afstand til land 30 km. Pris er inklusiv net-tilslutning.

Februar 2017 fremkommer der alvorlige bekymringer i for havvindmøllernes påvirkning af trækfugle.
Også i Sverige
Det ser ud som om det er ved at blive forstået.
Men: Er den grønne drøm vigtigere.

.Kystnære Vindmøller

Vindmøllerne ved .Hvide Sanne bliver ofte fremhævet som en succeshistorie.
Det skulle vise at så snart lokalbefolkningen er involveret – økonomisk – ja så bliver gener fra støj forvandlet til sød musik.

Nu begynder det at vise sig at der er langt mellem drømme og realiteter.
I hvert fald kan det konstateres at Vattenfall ærgrer sig over modstanden.

.Oversigt og Sammenligning

Ved vurdering af priser på havvind må det noteres at betingelserne for at opføre havmølleparker er forskellige fra land til land.
I Danmark skal projektudvikleren (fx. DONG Energy) ’blot’ opføre havmølleparken. Her er det Energinet.dk’s ansvar at bygge kablet til land, samt transformerstation både på land og i vandet.
I Tyskland skal projektudvikleren bygge park samt offshore transformerstationen. Men ikke kablet til land eller transformerstation i land.
I England skal projektudvikleren bygge det hele, men efter opførelse, sælge transformerstationer samt kabel til tredjepart. Dermed påhviler der byggeherren et betydeligt større ansvar og risiko.

Med dette forbehold gives følgende ‘priser’ for nye offshore vindmølleparker med forventet tilslutnings-år og oplyst pris:
bla– 2013 Anholt i Danmark 3.500 €/kW
bla– 2014 London Array 3.600 €/kW
bla– 2017 Dudgeon 4.700 €/kW
bla– 2017 Groningen 4.800 €/kW
bla– Borkum Riffgrund 4.000 €/kW
bla– Riffgat wind farm 3.700 €/kW
bla– 2016 ? Westermost Rlugh 4.700 €/kW
bla– 2016 ? Gode Wind Tyskland 3.800 €/kW
bla– Dansk Energi – Overslag 3.350 €/kW
For disse offshore vindmølleparker er der ikke fundet pris på opførelsen.
bla– Tyske havvindmøller 190 €/MWh
bla– 2011 Walney Island l 223 €/MWh
bla– 2015 ? Walney Island ll 190 €/MWh
bla– 2015 Neart na Gaoithe 137 €/MWh (planlagt)
bla– 2017 Horns Rev lll 103 €/MWh
2014 Danmarks Energiministerium: Overslag 94 €/MWh

Det er nemt at se at der er meget store usikkerheder når priser skal sammenlignes. Flere aktører holder kortene tæt ind til brystet og det er svært at sammenligne betydningen af tidsbegrænsede tilskudsordninger.
På trods af dette mener jeg at det følgende kan give en rettesnor.

Tallene er ikke korrigeret for længden af forskellige tilskud, renteudgifter og meget andet og i parentes gives priser inklusive ’miljøomkostninger’, som allerede diskuteret samt udgifter til ’tilslutning og backup’, som angivet lidt længere nede.

– Billigste ny-opførte landvindmøller: 67 €/MWh (87 €/MWh)
– Tyske landvindmøller: 100 €/MWh (120 €/MWh)
– Tyske ofshorevindmøller: 190 €/MWh (210 €/MWh)
– Horns Rev lll 103 €/MWh (123 €/MWh)
– Neart na Gaoithe (2015) 137 €/MWh (157 €/MWh)
– Skøn for fremtidige offshore vindmølleparker: 94 €/MWh (114 €/MWh)
– Billigste kernekraft fra ’gamle anlæg’ (Sverige) 26 €/MWh (36 €/MWh)
– Billigste kernekraft fra nye kraftværker (Korea) 27 €/MWh (37 €/MWh)
– Dyreste kernekraft (Hinkley Point C): = 124 €/MWh (134 €/MWh)
– Solenergi (Løfte i Danmark): 174 €/MWh (213 €/MWh)
– Dansk solenergi (Godkendt af EU): 81 €/MWh (120 €/MWh)
– Solenergi Tyskland: 110 €/MWh (149 €/MWh)
– Solenergi: (ECOFYS) 175 €/MWh (214 €/MWh)
– Kulkraft, hvis forurening medtages: 165 €/MWh (286 €/MWh)
– Typisk spotpris på Nordpol El marked: 30 €/MWh
– Whole-sale pris i England: 66 €/MWh
Senere omtales ’Garanteret Backup’ (England): 24 €/kW/år

Konsekvensen af dette kludetæppe er naturligvis tilskudsordninger, der sløres på forskellig måde.

Fra BBC (2015) haves følgende: (Strike Proce)
bla– Offshore vind,,, 165 €/MWh
bla– Affald . . ……. . 165 €/MWh
bla– Hinkly Point …. 120 €/MWh
bla– Onshore vind . ..110 €/MWh
bla– Sol . . . …,…… . 110 €/MWh
bla– Spotpris ……….. 60 €/MWh

.Tilslutning og Backup

Når nettet tilføres nye energikilder, er der andre udgifter (”Integrations-omkostninger”), der normalt ikke medregnes når energikildernes økonomi diskuteres.

Udover det der betales til kraftværkerne er der andre udgifter, der normalt betales af nettet:
– Backup – Aktuelt ved vindstille og om natten.
Net-stabilitet. Nødvendigt ved pludselige vindstød eller skydække.
– Net-tilslutning
– Forstærkning af nettet
Der er plads under gulvtæppetDisse udgifter, der ofte bliver ’fejet ind under gulvtæppet’, oplyses af OECD Nuclear Energy Agency (NEA,) der har givet et væld af data for Finland, Frankrig, Tyskland, Korea, UK og USA.
Det er ikke klart hvorledes den nødvendige backup tænkes tilvejebragt.
Men da det er et politisk ønske at være fossilfri, kan billige systemer med fx gasturbiner udelukkes – I hvert fald ved det ambitiøse mål, der er en høj markedsandel af sol og vind.

Selv om der er meget store variationer fra land til land, nøjes jeg her med gennemsnitlige værdier for de samlede udgifter for backup etc.

Kernekraft:. 1,83 €/MWh
Kul:. . . . . . . 0,84 €/MWh
Gas: . . . . . . 0,43 €/MWh
Vind: . . . . . .14,9 €/MWh
Sol: . . . . . . .23,9 €/MWh
Ved nærlæsning af kilden kan det ses hvorledes disse udgifter, for sol og vind, vil stige med 40 % hvis markedsandelen øges fra 10 % til 30 % (højere penetration).
Hvis der ekseterpolers fra ovenstående gennemsnit (20 % markedsandel) til det politiske mål på 60 % vil disse udgifter for sol og vind stige til omtrent det dobbelte.
Til gengæld er udgifter til net-stabilitet faldende ved øget udbygning med kernekraft.
Det kan undre at der ikke er indregnet udgifter til backup for kernekraft.

 • Lige meget hvor meget det vendes og drejes vil prisen være en udfordring. På en anden side har jeg forsøgt at samle data om eksisterende og planlagte havvindmølleparker.
 • Tilsyneladende er der begyndende trængsel således at det vil blive svært at finde egnede placeringer.
 • En undersøgelse i USA viser betydningen af tabte landskabsværdier.

Europæisk Vindkraft

Selv om man nøjes med teoretiske betragtninger er det næppe muligt at forsyne det Europæiske kontinent med energi udelukkende fra vind.
Men der drømmes meget.

Forskellige småting

Siemens-direktør skriver:
Fem elementer kan sænke prisen på havvind.

Havvindmøller kan være en alvorlig trussel mod rovfugle.
Og flagremus.