englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og kl ik på Og klik på billeder for at få flere detaljer.
__________________________________________________________________
Selv i debatten om kernekraft er det svært at finde så meget misvisende som i debatten om dødsfald i forbindelse med katastrofen ved Tjernobyl.
I det følgende vil jeg prøve at lave en opsummering.

Jeg har prøvet at opdele emnet i følgende underafsnit:
blank– Selve ulykken.
blank– Den første tid.
blank– Evakuering og skader.
blank– Psykologiske skader.
blank– Langtids skader fra forurening.
blank– Sendødsfald: 4000 eller næsten nul.

Selve ulykken

Ved selve ulykken var der to der døde som direkte følge af eksplosionen.
Derudover fik lidt færre end 50 brandmænd og arbejdere på kraftværket forbrændinger og stråledoser der viste sig at være dødelige.
På trods af mange misforståelser er dette lave tal (50 brandmænd) tilsyneladende ikke betvivlet.

Død fra stråling ikke er øjeblikkelig.
Derfor omtales dette efter indskud i afsnittet “Den Første Tid”.

—————————- Indskud ——————————————————-
Danmarks Radio
Det danske fjernsyn holdt sig bestemt ikke tilbage.
Kort efter ulykken kunne man høre at der var 1000 dræbte og at man på satellitfoto kunne man se ligene på gaderne og døde dyr på markerne.
Der blev tilføjet at det ikke kunne afvises, at tallene ville blive højere.

  • Et kik i Politikens Lægebog ville have vist at selv om man får en dødelig dosis af stråling så varer det nogen tid inden man får symptomer og ikke ‘sådan bare’ bliver liggende for at dø på gaden.

Det er stadigvæk uklart hvordan denne, desværre ikke enestående, “oplysning” blev plantet i medierne.
(Det samlede dødstal som følge af katastrofen var mindre end 50.)
Som sædvanligt følte Danmarks Radio ikke behov for at dementere.
Man nøjedes med at slette udsendelsen fra arkiverne.

Ikke kun i Danmark
Jeg citerer fra BBC (England), der blandt andet skriver:
I løbet af de følgende måneder var der historier om massegrave og alvorlige advarsler om tusinder af dødsfald som følge af eksponering af stråling.

Helt til Tanzania
Da katastrofen ramte, var jeg i Tanzania hvor en af mine venner,
en god engelsk dame – fulgte udviklingen på TV.
Relaied fra BBC
Da hun så hvordan den radioaktive sky langsomt omsluttede hele jorden, gik hun ind til sine sovende børn for at sige farvel.
For nu skal vi jo snart dø alle sammen.
—————————- Slut indskud ———————————————–

Den første tid

Der var en del forvirring og der blev indsat mange brandfolk og andre.
Ifølge Wikipedia.org i alt 600 000 “Liquidators”

  • I modsætning til vestlige reaktorer, var denne reaktortype ikke beskyttet af en reaktorindeslutning og da man brugte grafit som moderator,
    ja så brændte reaktoren i to uger.

Knapt 50 brandfolk og andre fik dødelige skader fra branden og fra stråling.
Dette tal er tilsyneladende ikke betvivlet.

Om Stråleskader
I modsætning til “almindelig (mis)opfattelse” er der tale om en lattens-periode (næsten symptomfri venteperiode) på op til et par uger.
Dette gælder også for personer, der er udsat for dødelig påvirkning af ioniserende stråling.

—————————- Indskud ——————————————————-
Til gengæld blev der kort efter ulykken ”konstateret” et stærkt forhøjet niveau af forskellige former for kræft.
Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med at kræft fra stråling, såvel som fra rygning og asbest, ikke kan konstateres før efter en ”venteperiode” (lattens-periode) på mellem 5 og 20 år.
Dog mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.
Dette, og meget mere, kan ses i Politikens Lægebog.
—————————- Slut indskud ———————————————–

Det stærkt debatterede emne om sendødsfald fra forureninger er forsøgt behandlet senere i afsnittet “Sendødsfald: 4000 eller næsten nul”

Evakuering og skader.

Der var, og er, en oppisket, men trods alt forståelig, frygt for stråleskader.
Derfor iværksatte man store evakueringer.
Over 350,000 indbyggere blev evakuerede.
Dette resulterede i vel over 1000 “Evakueringsdødsfald”
Det er naturligvis umuligt at vide hvor mange der var døde alligevel.
Mange døde af stres, alkoholisme eller ubehandlede sygdomme.
Men der var også mange selvmord.

I bagkundskabens klare lys har man fundet at 75 % af disse evakueringer var ubegrundede og derigennem skadelige.

—————————- Indskud ——————————————————-
I dette meget omfattende studie har man beregnet stråleskader ud fra den (forældede?) forudsætning Liniær No Treshold.
Eller “Lige meget hvor lidt, så er al Stråling Skadslig”.

Et mere realistisk beregningsgrundlag ville have vist at væsentligt over
75 % af de mange evakueringer ikke var sagligt begrundede.
Kun begrundede af en oppustet frygt.
—————————- Slut indskud ———————————————–

Psykologiske skader.

I Norge har der været megen diskussion vedrørende stråleskader.
Fysisk Institut ved universitetet i Oslo har udgivet en meget fyldestgørende E-bog. Stråling og Helse.
Herfra refereres:
– – – “Det er de psykiske effekter som er de mest alvorlige etter ulykken.
En lang rekke mennesker har psykiske problemer som depresjon, hypokonderi, hodepine, tretthet som nærmest er kronisk, dårlig konsentrasjon, redsel, følelse av håpløshet, mangel på kjønnsdrift og mange er både mentalt og fysisk utmattede.
For de som ble bestrålt eller lever i forurensede områder har en registrert en øking når det gjelder høyt blodtrykk, alkoholisme og til og med selvmord.”

I modsætning til de fleste danske medier, berettes at det totale antal dødsfald var 28
Der rejses tvivl om hvorvidt de 11 konstaterede tilfælde af cancer i skjoldbruskkirtlen (alle) skyldtes radioaktivitet.

Langtids skader fra stråling og forurening.

Hvis man søger på nettet er det let at finde rædselsvækkende beretninger om skader fra stråling ved Tjernobyl.
Rekorden nås formentligt af Counterpunch.org, der beretter om en million dødsfald allerede og syv millioner fremtidige.
I sammenligning med dette er Greenpeace næsten tilbageholdende.
De nøjes med (kun) 100.000 dødsfald.
Alligevel vil der være langt til det laveste, der vil være “omkring nul”.
Det drejer sig om data fra UNSCEAR
Dette lange spring, væk fra “det hævdvundne”, er naturligvis blevet betvivlet og giver anledning til det følgende.

—————————- Indskud ——————————————————-
Snart ser man mange beretninger om alle mulige og umulige skavanker.
Naturligvis kan dette opsving forklares ved at det hurtigt kom på mode at forklare alle mulige og umulige skavanker ud fra stråling.
Og naturligvis håbe på erstatning.
Dette og meget andet kan man se på https://wp.me/s1RKWc-2j
—————————- Slut indskud ———————————————–

Sendødsfald: 4000 eller næsten nul.

Nu, så længe efter skulle det være muligt at få en ærlig vurdering.
Inkubationstiden for kræft er omkring 20 år.
Naturligvis er det svært at påvise 4000 ekstra kræftdødsfald i en stor befolkningsgruppe hvor der vil være mange “naturlige” tilfælde af kræft.

Alligevel fortsætter man med at få en stadig strøm af klart modstridende oplysninger.
Det følgende er lidt, forhåbentligt troværdigt.
Det er en del af meget der er kommet frem.

Den betvivlede oplysning
Som for at afmontere de sædvanlige rædselsberetninger læser man
2018 Jan 25 hos Forbes.com at UNSCEAR har revideret dødstallene i relation til katastrofen ved Tjernobyl.
Den undrende læser ser følgende:
bla “Faktisk ændrede FN’s (UNSCEAR) sit skøn over yderligere
bla dødsfald fra tjernobylkatastrofen fra stråling til offentligheden,
bla fra omkring 4.000 til omkring nul”.

Dette modsiges af Greenpeace og andre, der skriver om over en million Long term radiation deaths.

De betvivlede oplysninger (4000 dødsfald) er beregnet på grundlag af LNT hypotesen, som behandlet, og imødegået, lidt senere.

Skader fra kulkraft
Selv om man fastholder oplysningen om 4.000 sendødsfald.
Selv om man forbigår at reaktoren ved Tjernobyl var en håbløs og uansvarlig design.
Så tillader jeg mig at bede læsere om at vurdere de uomgængelige realiteter:
Det moderne samfund kan ikke fungere uden en stabil kraftkilde:
blank– Kernekraft, der er lagt for had.
blank– Eller Kulkraft der – – –

For at forebygge misforståelser nævner jeg det der ikke skulle være en hemmelighed:
Lige meget hvor megen kraft fra sol og vind man skaffer sig, vil det være umuligt at få en tilstrækkelig og stabil forsyning.

Stråling og Helse
I Norge, hvor universitetsforlaget har været i stand til at behandle emnet ud fra andet end frygt, har man udgivet en generel vurdering.
Emnet “4.000 eller næsten nul” er ikke er behandlet specifikt.
Alligevel anbefaler jeg at disse meget fyldestgørende oplysninger vurderes.

Videnskab.dk
Men selv i Danmark er der grænser for frygten.
På den formentlig troværdige side Videnskab.dk ser den undrende læser det vi strengt taget skulle have vidst længe.
blank– – – “Men det er kun, hvis man bliver udsat for en
blankårlig strålingsdosis på mere end 1.000 mSv, at det
blankbegynder at blive foruroligende.”

Dette baserer sig tilsyneladende på dyreforsøg men nataurligvis ikke på forsøg på mennesker.
1.000 mSv/år er virkeligt meget og ved Tjernobyl blev beboere tvangsevakuerede ved meget mindre.
Til gengæld kan 1000 mSv som kortvarig påvirkning være livstruende.

Linear No Treshold (LNT)
De første vurderinger af skader fra ioniserende stråling var naturligvis baseret på antagelsen LNT eller “lige meget hvor lidt, så er al stråling skadelig.”
Dette passede i den kolde krigs propaganda og specielt ønsket om at dæmonisere USA, der som de eneste, havde brugt atombomber militært.

Alle tilgængelige oplysninger viser at tallet 4000 døde er beregnet på grundlag af denne forudsætning.

For at komme videre vil jeg fremhæve at vurdering af stråleskader ikke kan vurderes uden at skelne mellem:
blank– Kortvarig og intens stråling – Som ved atombombeangrebene
blankeller ved mislykkede forsøg.
Og
blank– Langvarig påvirkning – Som ved forurenede områder.

Denne opdeling, der svarer til andre skader som fx solskoldning, medfører at forudsætningen om Linier No Treshold ikke kan opretholdes.
Måske er dette Sagens Kerne og årsagen til de mange misforståelser.

Strålebehandling mod kræft gives i flere doser med dags mellemrum således at sundt væv kan få tid til at regenerere.
Hvis Linier No Treshold hypotesen var gyldig ville dette være uden virkning.

Radiation Hormesis
I kontrast til den hævdvundne forudsætning LNT, er der megen forskning der viser at moderat påvirkning med ioniserende stråling er gavnlig og at der i hvert fald er et treshold for skader fra stråling.

I stedet for at gå i detaljer henviser jeg til ovenstående link, der er resultatet af en grundig vurdering af tilgængeligt materiale.

(Manglende) sammenhæng mellem stråling og cancer.
Dette sidste link, der er fra BBC 2006, giver ikke kun en god og tilsyneladende ærlig vurdering.
Man får også et lille tilbageblik over de første beretninger om ulykken og de opdigtede konsekvenser.

Jeg citerer hvad jeg mener er essensen:
“Lave doser af stråling er et [meget] dårligt kræftfremkaldende stof (carcinogen),” siger professor Brooks, der har brugt 30 år på at undersøge forbindelsen mellem stråling og kræft.