englandEnglish
translation

Der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer!

Dette lyder som en vanviddig påstand.
Men hvis du læser det følgende, vil du måske forstå.

Så snart man hører ordet stråling – specielt i forbindelse med kernekraft. Ja så løber det koldt ned af ryggen med frygt for kræft.

Dette er begrundelsen for det følgende, der består af fire afsnit:
For
Imod
Forsøg på en Vurdering
Falskneri

For

For mig varede det længe inden jeg så at denne frygt er næsten ubegrundet.
Jeg kom frem til denne konklusion, hovedsageligt efter vurdering af følgende:

Overlevende efter atombombeangrebene blev naturligvis overvåget meget grundigt for at få kendskab til virkningen af ioniserende stråling.

  • Da der var gået tilstrækkelig tid og de bestrålede begyndte at blive gamle, konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre ikke havde en kortere gennemsnitslevetid end normalbefolkningen.
    (500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge og er 100 gange mere det, der normalt tillades.)
    Lidt mere på http://wp.me/p1RKWc-Du
  • De få personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge
    (3500 mSv), havde en gennemsnitslevetid der var tre år mindre end normalbefolkningen.

Kilde til ovenstående er en artikel af John B Cologne and Dale L Preston. Publiceret i The Lancet Volume 356 – June 22, 2000
I modsætning til så meget andet har artikler i The Lancet været gennem et meget grundigt Pear Revue.
Copyright regler forhindrer at jeg kan give et link.
Alligevel vover jeg at påstå at oplysningerne i dette meget respekterede tidsskrift er troværdige.

  • Rent logisk kan man således udlede at hvis der havde været en stor sammenhæng mellem stråling og cancer, så ville en stor del af disse befolkningsgrupper have fået cancer og der ville have været mange senere dødsfald og således kortere gennemsnitlig levetid.

Efter atombombeangrebene døde 60.000 af strålesyge inden årets udgang.
Men de døde af organsvigt og ikke af kræft.

I en længere artikel publiceret i 2006, af BBC
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
finder man bl.a. følgende:
“Low doses of radiation are a [very] poor carcinogen,” says Professor Brooks, who has spent 30 years studying the link between radiation and cancer.
Normalt kan det antages at BBC er en pålidelig kilde.

Dyr ved Tjernobyo I The Guardian (2015) læser man:
”Wildlife thriving around Chernobyl nuclear plant despite radiation”.
Her får man tilsyneladende troværdige oplysninger.
OG
Specielt kommentarerne til denne artikel giver et godt indblik i den almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Bedre sent end aldrig
September 2016 skriver Videnskab.dk forsigtigt, men overbevisende, at risikoen for kræft har vist sig at være meget lille og at genetisk betingede skader måske ikke er set – i hvert fald ikke ved Tjernobyl og Fukushima.

Ikke nok med det

Igennem årene er der endog fremkommet meget materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig.
Næsten som en vaccination mod cancer.


Radon and Cancer

Fra USA:
Mere radon
mindre cancer.
(Kun for stråling under 200 Bq/m^3.)


Kilde til tilsvarende:
http://www.radiation-hormesis.com/wp-content/uploads/2014/03/hormesis-641luckey.pdf
Taipai Cancer

Taipei:
Omkring 1975 blev 10.000 personer bestrålet ved en fejl. Men fik væsentligt mindre cancer.


Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/
og mere afdæmpet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_scrap_metal

World Nuclear
refererer følgende vedrørende overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Radiation - Cancer World NuclearTilfælde af leukemi per million:
Ubestrålet “kontrolgruppe”: 273.
Personer bestrålet med 20 mSv: 92.
Personer bestrålet op til 500 mSv: 398.
Personer bestrålet med nær dødelig dosis 5000 mSv: Mere end 5000 per million fik leukemi.

Kilde: UNSCR og World Nuclear (Appendix langt ned på siden.)

En meget forsigtig report fra UNSCEAR giver kun vage oplysninger.

Endeligt (April 26, 2016) er det ansete tidsskrift Der Spiegel kommet til den konklusion, at det ”måske ikke er så farligt som vi troede”.

MEN
Lige meget hvordan det vendes og drejes kan disse kilder, sammen med meget andet, kun affærdiges ved at forudsætte et meget omfattende internationalt netværk af systematisk falskneri.

Når alt dette er sagt, vil jeg også nævne at meget andet er en virkelig fare.
World’s Most Toxic Waste Material er ikke forbundet med radioaktivitet.

Imod

Sidste eksempel i ovenstående viser klart at for strålingspåvirkning over omkring 400 mSv er der forøget risiko for leukemi.

Både TheConversation og ScienceNordic behandler det evigt tilbagevendende spørgsmål om brug af mobiltelefon og kræft i hjernen.
Naturligvis uden at komme med endegyldige svar.

Ved opslag på nettet under Linear No Threshold (LNT) får man først en beskrivelse af modellen og længere nede kan man se hvorledes næsten alle ‘offentlige organer’ fastholder denne model.

lnt-radiationNæsten alle, der vurderer stråling og skader fra stråling benytter og accepterer den hævdvundne, men tilsyneladende urealistiske, LNT-hypotese.
Dette gælder også for velrekommanderede forskere.

På internettet kan man nemt finde hundrede – måske flere tusind – sider, der beskriver alvorlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
Næsten alle skriver om kræft, og forudsætter som en selvfølge at man kan benytte LNT-hypotesen.

Frygten for stråling ligger dybt i ‘den danske folkesjæl’.
Uden at have lokket ind på det jeg henviste til, modtog jeg dette meget lange svar.

Forsøg på en Vurdering

For at undgå misforståelser vil jeg allerede her indskyde at jeg, på trods af et ønske om at være upartisk, ikke kan undgå at fremføre min personlige vurdering.

Uden på nogen måde at kunne give bevis, skriver jeg alligevel at:
Mange – næsten alle – af de internetsider, der beskriver forfærdelige følger af stråling, ikke er selvstendigt arbejde.
Men snarere “opkog” fra andet.
Eller masseproduktion af anonyme artikler, der tilsyneladende stammer fra Greenpeace, der udmærker sig ved dygtig propaganda, men ikke ved troværdighed.

Måske kan det give ro i sjælen hvis man læser dette fra Ingeniøren, hvor en dansk helsefysiker giver forsigtige oplysninger. (Marts 2011)

På en anden internet-side har jeg forsøgt at give en beskrivelse af hvorfor og hvorledes LNT-hypotesen opstod og blev accepteret.
Min konklusion er at udviklingen har overhalet teorien.

Selv frygten for nedarvede skader er ubegrundet.

Til tider føler man at LNT-hypotesen opretholdes, mest fordi den åbner mulighed for at beregne fremtidige skader på større befolkningsgrupper, der har været udsat for en lav individuel belastning.
På den måde er det muligt at komme frem til forudsigelser, der til tider er absurde, men formentligt er valgt fordi de passer til det budskab man gerne have frem.
(Halen logrer med hunden.)

Rekorden nås formentligt med “beregnede oplysninger” vedrørende skader i forbindelse med ulykken ved Tjernobyl.
Her angives: En million dødsfald (allerede) og syv millioner fremtidige.
Samme sted berettes at der er konstateret at 70.000 oprydningsarbejderne er blevet invalideret (disabled) på grund af strålesyge.
Dette sidste er i klar modstrid med erfaringer, mest fra atombombeangrebene i Japan, hvor det konstateredes at hvis man får strålesyge vil man enten dø eller komme sig efter nogen (lang) tid.
Hvis man dør af strålesyge vil det være på grund af organsvigt og ikke cancer.

Natural Radiation EUFlere steder har befolkningsgrupper levet for generationer i områder med relativt høj stråling. Hovedsageligt fra Radon.
Alligevel helt uden de frygtede skadevirkninger.
Mest udtalt er området omkring Ramsar i Pakistan.
Men også i Europa lever man i bedste velgående i områder hvor den naturlige baggrundsstråling er
ti gange over det der betegnes som “farligt” i Japan.

Lidt mere om panikken og dens virkninger.

Da de mange beregnede radon-relaterede dødsfald udeblev, forklarer man nu at stråling fra radon kun er skadeligt for rygere og ex-rygere.

Naturligvis vil det være et stort prestigetab for forskere hvis de skal stå frem og indrømme at det de havde forudsat i deres tidligere arbejde desværre ikke er rigtigt.
Så hellere løbe videre og hyle med de ulve man er iblandt.

Kampen mod alt der bare lugter af radioaktivitet eller atom har været ført så længe, så intenst og så dygtigt, at politikere og journalister ikke kan forestille sig noget andet.
Eller ikke tør sige noget andet.

Men Måske er forklaringen på alle disse uventede erfaringer, at vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

Falskneri

Ikke kun i krig og kærlighed.
Når der er tale om ideologi, eller måske også religion, ser det ud til at sandheden kan have trange kår.
Selv om det skulle være let at gennemskue, er der mange, der tror på selv uhyrlige beretninger.
Nok mest hvis der tales om at myndighederne tilbageholder oplysninger.

Forurening af Oceanet ved Fukushima
Fukushima Greenpeace Hvis man går ind på en anden side og vurderer tallene vil det være let at se at dette billede, der skulle vise den omfattende forurening af oceanet, ikke beskriver virkeligheden.

De grønne organisationer.
Forretningsmodelen for de grønne organisationer består i at de kan fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
For derefter bede om frivillige bidrag til at beskytte mod denne fare.

spogelsetHvis man ikke kan finde en faktuel fare at beskytte imod, kan strålig og cancer altid benyttes som det spøgelse, der beskyttes imod.

MEN

Normalt er det, der skrives, så dygtigt og så vagt formuleret at det er svært at påpege faktuelle fejl.
Men i dette tilfælde har Greenpeace kommet til at fortale sig og er kommet til at vise at deres troværdighed er en myte.

AIDS i Tanzania
Den systematiske kamp mod selvopfundne spøgelser føres ikke kun imod stråling:
Jeg var i Tanzania på et tidspunkt hvor “Gud og Hvermand” forstod at AIDS var udviklet af CIA, der havde genmanipuleret for at ødelægge Afrika.
Dette blev understøttet af evindelige “videnskabelige artikler” i medierne, hvor utallige “uafhængige eksperter” fra navngivne “universiteter” fremlagde “videnskabelige beviser”.
Senere, men med begrænset succes, prøvede nogle rabiate katolikker og muslimer at forklare at man fik AIDS ved at bruge condom.

Konklusion

Hvis du, min ukendte læser, har faktuelle oplysninger, der bør tilføjes. Så beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com
Ellers beder jeg dig overveje ovenstående og drage din egen konklusion.
Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Egentligt er det forkert at skrive at der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.
Hvis man går ind på en anden side, kan det ses at moderat belastning med ioniserende stråling er gavnlig, næsten som en vaccination mod cancer.

Mekanismen er tilsyneladende ikke kendt, men det kan antages at ioniserende stråling virker som et ‘wake up call’ for immunitets-systemet, der kan nedkæmpe, også latent cancer.
Men lige meget hvad, så vides det at vore celler reparerer utallige ødelæggelser der kommer indefra.
Der Spiegel, der ikke er bange for at gå ind på emnet, skiver at radioaktivitet nok ikke var så farligt som vi troede.

Fra The Energy Collective citeres følgende:
Radiation and reason.
Because radiation has always been part of the natural environment, life has evolved protection against attack by it.
Biological experiments and a century of clinical experience with life-saving radiotherapy have confirmed the efficacy of this protection, even for quite high doses.
As for accidents, only in a handful of instances have radiation dose rates been high enough for this natural protection to fail causing loss of life.
The largest being 4 deaths at the radiological accident at Goiania (1987) and 43 deaths at the nuclear accident at Chernobyl (1986).
Further, because radioactivity (and the radiation it emits) does not catch and spread in the way that fire and infectious diseases do, nuclear and radiological accidents have a rather low direct impact on life, in strong contrast to what is generally supposed.

Hvis du er kommet så langt
Så skulle det være på tide at få myten om cancer og stråling manet tilbageææSom ånden i flasken.

Advertisements