Enheder

Bq Becquerel
1 Bq er en radioaktivt henfald per sekund og er en meget lille enhed.
Et voksent menneske indeholder ca. 4.500 Bq fra naturlige kilder.
Mere kan findes på en grundig side fra World Nuclear
Sv Sievert
Sievert er et mål for den skadelige effekt af ​​ioniserende stråling på såvel mennesker som dyr.
Også her giver World Nuclear et godt overblik over situationen.
Et meget illustrativt, og tilsyneladende pålideligt, Radiation Dose Chart findes hos Wikimedia.
Andre enheder
Flere andre enheder bruges stadigvæk i forskellige sammenhænge:
1 Sv = 1 J/kg = 1Gy = 100 rad = 100 rem = 100 Roentgen
Becquerel til Sievert
Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem Becquerel og Sievert.
Det eneste jeg har fundet er i en side fra Luckey fig. 10. Her kan du beregne: 1 mSv = 1,7 kBq/litter..
Uden at have kontrolleret og frygtede at være forkert, citerer jeg:
1000 Bq/m^3 = 4.45 mJ*hour/m^3 = 6.3 mSv
På en lidt rodet graph (fra Greenpeace ?) angives 2,5×10^6 PBq = 22×10^6 manSieert.

Skader på mennesker

  • 500 mSv: Omhyggelig monitorering af overlevende fra den nukleare bombningen i Japan viste, at mennesker, der blev udsat for 500 mSv eller mindre, ikke havde kortere gennemsnitlig levetid end resten af ​​befolkningen.
    —- 500 mSv som en enkelt eksponering vil medføre mindre
    —- symptomer på akut strålesyge. Det er mere end 100 gange,
    —- hvad der normalt er tilladt.
  • 3000 mSv vil resultere i halvdelen af ​​den udsatte vil dø, og de overlevende vil have en gennemsnitlig levetid tre år mindre end resten af ​​befolkningen.
  • Fra Videnskab.dk refereres at der ikke vil forekomme skadevirkninger hvis man udsættes for 1000 mSV/år jævnt fordelt.
  • I modsætning til mange skrækhistorier og beregning af fremtidige dødsfald, er der kun en meget lille sammenhæng mellem stråling og kræft.

De fleste forudsigelser og mange rædselsberetninger er baseret på beregninger baseret på den antagelse, at uanset hvor lidt, så er det skadeligt (LNT)
Denne hypotese er klart i modstrid med virkeligheden.

Typer af stråling

Alpha stråling er hurtige kerner af helium.
Det standses af et lag papir.
Beta stråling er hurtige elektroner.
Både alpha og beta stråling kan give alvorlige forbrændinger, men ikke egentlig strålesyge med minder det optages gennem fordøjelses systemet eller indåndes.
Gamma stråling er ultra kortbølget lys og kan give alvorlige stråleskader.
Neutronstråler fremkommer kun i forbindelse med atombombeangreb.
Ved ulykker i forbindelse med forsøg, kan der imidlertid forekomme alvorlig påvirkning med neutroner.
—- Ved et eksperiment der gik galt og udviklede sig til “criticallity” døde en —- kemiker, Cecil Kelley af 200 mikrosekunders bestråling af neutroner —-og gammastråling.

Lidt mere og meget forsigtigt fra videnskab.dk der skriver at vi endnu ikke har fuldt kendskab til følgerne af et atomuheld.
Jeg tillader mig at sige at vi ved nok til at affærdige de mange myter og skræk-senarier.

Advertisements