Frygten for stråling er bestemt ikke ubegrundet.
Men i det meste af den offentlige debat er den vildt overdrevet.

__________________________________________________________________
– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
_______________________________________________________________
I stedet for at rode rundt og blande tingene sammen – Lad os begynde med at vurdere det vi ved:

 • Enheder: Den biologiske virkning af radioaktivitet måles i
  mSv (milli Sivert)
  Mere se her.
 • Strålesyge, der næsten altid skyldes akut skade, har et velkendt og klart afgrænset forløb.
  Således er det ikke svært at afvise næsten alle krav, hvor stråling angives som årsag til alle mulige lidelser.
 • Naturligvis løber det koldt ned af ryggen på os når vi tænker på at Strålesyge slog 60.000 Hiroshima-borgere ihjel inden udgangen af året.
  Dette tal er udover dem, der døde næsten øjeblikkeligt af trykbølgen og brandsår.
  Trods alt, så var de menneskelige lidelser alligevel mindre end ved ildstormen i Tokio.

LNT (Liniear No Treshold, eller lige meget hvor lidt, så er det skadeligt)
Denne hypotese er baggrunden for næsten al vurdering af skader fra moderat eller lille påvirkning af ioniserende stråling.
black – Det kom frem, nok mest i mangel af bedre.
black – Det gør det muligt at lave statistiske beregninger og komme frem
black til forudsigelser, der ofte bliver helt groteske.
black – Det passede godt i den kolde krigs propaganda.
black – Det hævdes og begrundes at kullobbyen stod bag hypotesen.
black – Som det ses af det følgende er denne forudsætning urealistisk.
black – Et humoristisk, men alligevel relevant, indslag findes her.
black – En mere saglig gennemgang kan findes her.

HVAD SÅ?

Da man efter mange år kunne lave en opgørelse af livsforløbet af de overlevende fra atombombeangrebene kom man bl.a. frem til følgende:

 • Personer, udsat for strålings-doser under 500 mSv havde ikke kortere levetid end normalbefolkningen.
  —– 500 mSv som enkeltstående påvirkning vil medføre
  —– svage symptomer på akut strålesyge og er mere end
  —– 100 gange det, der normalt tillades.

Allerede på dette grundlag kan man rent logisk udlede at:
Hvis der havde været en stærk sammenhæng mellem stråling og cancer; så ville mange af disse personer have fået cancer.
Og således ville middellevetiden have været væsentligt kortere end normalbefolkningen.

Dette kan således tages som et bevis for at der er meget lille korrelation mellem stråling og cancer.

 • Personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge
  (3000 mSv), havde derimod en gennemsnitlig levelængde, der var 3 år mindre end normalbefolkningen.
 • Børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget høje doser af ioniserende stråling havde ikke flere medfødte misdannelser end normalbefolkningen.
  Således kan fx dette link afvises som oplagt bedrageri.

Fra kilder, der kan anses for at være troværdige, bekræftes ovenstående.

 • Allerede i 2006 beretter BBC hvorledes dyrelivet trives i de forbudte områder ved Tjernobyl.
  Angiveligt bedre og med færre tilfælde af kræft.
  Således kommer man nærmere et andet tabubelagt emne: Radiation Hormesis.
 • Fra samme artikel hæfter man sig ved udtalelsen om at lave doser af radiation er et [meget] svagt karcinogen.
 • Dyr ved Tjernobyo2015 finder man en artikel i
  The Guardian (England). Her konkluderes at:
  I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.

De mange kommentarer til ovennævnte artikel viser hvorledes årtiers af dygtig misinformation har godt hold i læserne.

 • Efter atombombeangrebene i Japan er der rapporteret mange tilfælde af ”kronisk strålesyge”.
  Også dette savner imidlertid ethvert holdepunkt i den medicinske virkelighed.

På nedenstående graf angiver de hvide fælder EKSRRA tilfælde af kræft blandt de overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Modsat utallige dommedagsprofetier ser man at der er få extra tilfælde af kræft.

Kræft fra stråling - kun det hvide

For at bringe dette i det rette perspektiv fremhæver jeg at den stråling der var et resultat af ulykkerne ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima var størrelsesordner mindre en den ved atombombeangrebene i Japan.
ALIGEVEL
Konspirationsteorier trives i bedste velgående.

 • Her angives at dødsfald ved Tjernobyl allerede er nået 1.000.000 og at der kan forventes 7.000.000 fremtidige dødsfald.
  Man fristes til at sige at hvis vi venter længe nok, så vil vi være døde – Allesammen.
 • Hvis man søger efter billeder af vandskabte børn og hjælper lidt med billedmanipulation er det ikke svært at nå frem til noget som dette.
  – – – – For snart meget længe siden hjalp jeg en dreng,
  – – – – der var født helt uden arme. Det var ikke et resultat
  – – – – hverken af stråling eller af Thalidomid.
 • I betragtning af ovenstående fristes man til at sige at Greenpeace er tilbageholdne når de skriver:
  ”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
  I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

  Alligevel er min vurdering at
  Greenpeaces torværdighed er en myte.

Nu venter jeg kun på din vurdering.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Lidt mere

Kortfattet oversigt over skader ved stråling.
Dansk helsefysiker giver en vurdering.
Der Spiegel er ved at se realiteterne.