– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_______________________________________________________________
Naturligvis er det ønskeligt at affald udnyttes som grundlag for energi.
Fx biogas eller forbrænding af affald.

Desværre er der mange tilfælde hvor myten om “det organiske” er blevet den kanin, der trækkes op af hatten, når der skal søges nye tilskud.
Fx ville landbrugsjorden have gavn af den halm, der afbrændes.
Men helt afgjort bevirker det stigende forbrug af træflis et uholdbart misbrug af andre landes resurser.
Jeg ved ikke om asken har gødningsværdi – Jeg forsøgte i Tanzania.

August 2019 kommer det atter op med overskriften Danmarks afbrænding af træ er løbet løbsk.

Produktion af bio-ethanol til brug som brændstof har allerede sendt fattige mennesker sultne i seng.
Senest (2016) hævdes at den forventede klimabeskyttelse vil være negativ.

.Bioethanol

I et forsøg på at reducere udledningen af drivhusgasser, har man inkluderet transportsektoren.
Både i USA og EU har man ønsker om at 7 % af den benzin, der sælges skal være bioethanol.
I realiteten er det endnu et tilskud til noget der allerede nu sender fattige mennesker sultne i seng.

“Hvis man forbød mineralsk diesel og erstattede det med biodiesel, ville der simpelthen ikke være plads nok til at dyrke fødevarer.”

Til gengæld tjenes der gode penge.
Og så, i maj 2016, får vi at vide at processen udleder så megen metan at klimavirkningen bliver negativ.

Biodisel er skadeligt
Typisk for klimadebatten “glemmes” at metan i atmosfæren nedbrydes og har en halveringstid på omtrent syv år.

Men lige meget hvad er mere end halvdelen af europæisk biodiesel baseret på importerede råvarer. (2017)

Grøn elektricitet

Fordelingen mellem energikilder for 2012 kan findes her og det kan ses at på europæisk plan har bidraget fra lokalt produceret biobrændsel været næsten ikke eksisterende.
Naturligvis er der sket en udvikling hen imod mere men efter min mening er det meste af udviklingen uholdbar.

Træflis i EnglandI 2016 brændte Danmark
2,6 millioner ton træpiller.

Heraf var 94 % importeret.
Men verdensmarkedet vil umuligt kunne levere det nødvendige hvis resten af Europa skulle følge Danmarks eksempel.
z-træpiller
Greenpeace har allerede været fremme og har kritiseret rovdrift på skov, ikke bare i Tyskland.

Selv om brug af træpiller per definition er “grønt” rejses der tvivl om hvorvidt det bare er et blufnummer, der fremmer korruption.
Dette er begyndt at blive forstået. Se her.
Det kan næppe være en hemmelighed at træpiller ikke er 100 % grønne.
Måske tvært imod.
August 2019 kommer Energiwatch.dk frem med det samme.
To af landets vægtigste ekspertråd opfordrer regeringen til at fjerne afgiftsfriheden for biomasse.

De ambitiøse forudsætninger om fossilfri varme, kan kun anslås.
Der skal naturligvis tages højde for værst tænkelige situation, der i hvert fald må siges at være svag vind i to vinteruger.
Nul vindkraft - næsten
På ovenstående diagram ser man to dage med meget svag vind efterfulgt af en kort periode med 20% virkningsgrad for vindkraften.

April 2016 er problemet behandlet af Søren Kjærsgård, der giver en meget grundig vurdering af energisituationen, specielt i Danmark og Tyskland.
Fra denne report citeres følgende:
Imported bio mass is the fastest growing energy supply.
Already in 2007 it surpassed wind+sun.
In 2014 the import corresponded to 1726 MW against the
wind power, 1496 MW [average].
Hardly sustainable in the long run.

Naturligvis er der (uberettiget) optimisme.
“In Finland, bioenergy is the largest energy source and accounts
for 26% of the total energy use and over 80% of the renewable
—-energy use.”

I modsætning til Danmark, er denne biomasse ikke importeret.
Men lige meget hvad kan dette under ingen omstændigheder overføres til resten af Europa.

(2017) tales der videre på Ingeniørens Netavis.

En anden artikel, også på Euractiv.com, går i den modsatte retning.

Jeg går så vidt at jeg taler om “Det Grønne Folkemord”.

CO2-fri energi.pngHvis noget er stabilt og
ikke udleder skadelige
drivhusgasser.

Hvis der er nok til
flere tusind år.

Hvad mere skal der til før det
bliver grønt?

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Det kommer ikke til mere end tanker.
Og på net-siden EURACTIV.com læser man Advanced biofuels ‘not yet viable’, industry study warns.