englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
__________________________________________________________________________
I forbindelse med omtale af forurenede områder ser man ofte en sammenblanding af kriterier for begreber som ”forurenede” eller ”ubeboelige”.
For en ordens skyld nævner jeg at langt over halvdelen af jordens befolkning lever i områder, hvor der er luftforurening.
Over to millioner dør årligt på grund af luftforurening fra kulkraft.
På verdensplan er generel luftforurening skyld i ni millioner dødsfald.

Som en konklusion af det følgende vil man se at områder kan være forurenede uden nødvendigvis at være ubeboelige.

Jeg har prøvet at opdele diskussionen i følgende:

 • Hvordan måles det?
  Noget findes her.
 • Hvad udsættes vi for?
  En grundig oversigt over naturlig radioaktivitet findes her.
 • Hvad kan man tale?
  Tilsyneladende er manglende viden erstattet af stor forvirring.
  Store befolkningsgrupper – også i Europa – lever udsat for
  10 mSv/år.
  Enkelte steder meget mere.
  Tilsyneladende uden skadevirkninger.

Den baggrundsstråling, vi alle udsættes for, er omkring 2 mS/år.

 • Der er overvældende materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig. Næsten som en vaccination mod kræft.
  Men lad det nu være.
 • Hvad vil man tillade?
  I et ræs mod bunden forsøger politikere at undgå kritik og fastsætter stadig lavere tilladelige grænser for hvad der betegnes som farligt og skal undgås.
  Således blev den tilladelige påvirkning af arbejdere på tyske kernekraftværker i 1988? nedsat fra 22 til 2 mSv/år
 • Natural Radiation EUDet helt ekstreme nås tilsyneladende i Japan, hvor panikken overtrumfede logikken.
  For at være på den sikre side, fastsatte man (helt arbitrært) en grænseværdi på
  en millisievert/år.
  Dette er kun en tiendedel af det mange europæere har været udsat for gennem hele deres liv.

Desværre må jeg konstatere at det var nødvendigt at få alle disse detaljer på plads inden man kan komme til det egentlige.

Hvad er der sket?
Når man ser bort fra klart falskneri og husker at diskussionen er om Ubeboelige Områder kan jeg kun oplyse følgende:

 • Jeg har ikke fundet noget om forholdene i Japan, efter atombombeangrebene.
  Det var før man ‘opfandt’ begrebet Ubeboelige Omrder.
 • For at færdiggøre billedet fra Japan nævner jeg at personer, der var udsat for 500 mSv, fik svage symptomer på akut strålesyge.
  Alligevel havde de ikke kortere livslængde end normalbefolkningen.
 • Udslip fra ulykken ved Three Mile Island var så ekstremt små at det er uden relevans; også i denne sammenhæng.
  Der blev udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som kompensation for forståelige men unødvendige tvangs-evakueringer og brugt næsten lige så meget på ‘legal expences’.
 • Tilsvarende må det konstateres at oplysninger om ulykken ved Fukushima er så indfiltrede af modstridende oplysninger at det ikke er muligt at drage slutninger.

Således må vi starte med katastrofen ved Tjernobyl.
Der finder man oplysninger, der trods alt virker pålidelige.

 • Uden kildeangivelse findes et billede, der viser døde træer.
  OK Der var meget store udslip af radioaktivt materiale.
 • Naturligvis finder man, helt uden besvær, utallige rædselsberetninger.
 • Man ser at “tilbage-flyttere” (Babushkas) lever i områder med over 500 kBq/m^2
  Næsten alle er gamle og vil naturligvis dø af alderdom før de eventuelt får skader fra den måske ikke så farlige stråling.
 • Måske kan denne side bidrage med troværdige oplysninger om situationen kort efter katastrofen.
  Her ser man en frygtindgydende tabel med tal for forurening.
  OK
  Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
  MEN
  Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladelig i områder forurenet med over 500 kBq/m^2
  Ja så bliver tallene pludseligt knapt så frygtindgydende.

Allerede i 2006 finder man en vurdering fra BBC:
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
Det følgende er fra denne artikel.

 • “Lave doser af stråling udviser [meget] ringe kræftfremkaldende virkning,” siger professor Brooks, der har tilbragt 30 år på at studere sammenhængen mellem stråling og kræft.
  MEN
  “Hvis du taler med nogen, og du siger ordet stråling, får du straks en frygt reaktion.
  Denne frygt reaktion har foranlediget folk til at gøre ting, der er videnskabeligt ubegrundet.”
 • Gavnlige effekter:
  Andre undersøgelser er kommet til endnu mere overraskende konklusioner.
  Professor Ron Chesser, Texas Tech University, USA, har brugt 10 år på at studere dyr, der lever i det 30 kilometer udelukkelse zone omkring Tjernobyl.
  Han har fundet at virkningerne af et lavt niveau af stråling, langt fra at være kræftfremkaldende, så ser det ud til at sætte skub i de gener, der beskytter os mod kræft.
  (Radiation Hormesis ?)

  Almindeligvis kan oplysninger fra BBC betragtes som pålidelige.

Oktober 2015 kommer The Guardian (England) frem med noget tilsvarende: – – — – – – – – – –  – – – – – – – – – Dyr ved Tjernobyo

 • I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
  Måske er det ikke så forfærdeligt forfærdeligt farligt.
 • Specielt kommentarerne
  til denne artikel giver et godt indblik i den almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Naturligvis har Greenpeace været ude med aktivister – Iført hvid beskyttelsesdragt og åndedrætsværn.
For at fortælle “tilbage-flyttere” at deres liv er i fare.
Men denne hvide beskyttelsesdragt er helt uden virkning, hvis formålet er at beskytte mod ioniserende stråling.
Efter katastrofen var der megen luftbåret radioaktivitet.
Men i dag er dette fine åndedragtsværn nærmest latterligt.

Altså

Hvis du, min ukendte læser, er kommet så langt, vil jeg foreslå at du prøver at drage konsekvenserne.

MEN

Hvis du stadigvæk er i tvivl og ønsker mere, henviser jeg til noget andet jeg har samlet sammen:
Greenpeaces troværdighed er en myte.
Tjernobyl.
Fukushima.
Forurening af Oceanet.
I modsætning til de fleste Dommedagsprofeter har jeg i stor stil givet referencer til mine kilder.

Hvis du har FAKTUELLE oplysninger, der mangler, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Bhopal

Når man taler om katastrofe og forurening, bør man sammenligne med katastrofen ved Bhopal. (1984)
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde, 100.000vis syge og forgiftede samt en meget omfattende forurening.
I virkeligheden ti gange så alvorligt sammenlignet med Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det gik mest ud over fattige indere der, som så mange andre, ‘sådan bare’ var flyttet ind på et forbudt område.
Det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Militære Områder

Ofte ser man hvorledes der ved militære anlæg har været en dårlig sikkerhedskultur, og efterlader forurening, der ikke ville være acceptabel ved civile anlæg.
Ikke bare i det gamle Sovjet.
Desværre er der flere eksempler, der benyttes til at dæmonisere også civil brug af atomkraft.
Fx et kollaps af en tunnel ved et nedlagt militært koldkrigs-anlæg ved Hanford i USA.
Hvis man læser ovenstående link og sammenligner det venstre billede med det andet, der stammer fra et civilt anlæg i Sverige.
Ja så løber det koldt ned af ryggen – i hvert fald på mig.

Svensk affald

Hanfordtunnelcollapse-May2017-460(DOE)
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

På Ingeniørens netavis, der normalt er domineret af modstandere af alt med Atom læser man at
De mange evakueringer var unødvendige og derigennem skadelige.