Den onde KomputernerdEfter at jeg – med megen uvilje –
sagde farvel til Afrika og har fået tid, har jeg skrevet en del. Mest relateret til atomkraft og energipolitik.
Der er også blevet tid til lidt andet:

http://wp.me/p1RKWc-2h
Om mig selv (et kort CV)

http://wp.me/s1RKWc-84
De sørgelige rester af et fortvivlet forsøg på at hjælpe forældreløse børn i Tanzania.

http://wp.me/p1RKWc-8 Atomkraft hvad er forkert?
Her prøver jeg at afvaske noget af det mudder der er kastet mod denne energiform, der burde være hovedhjørnestenen i et forsøg på af få billig energi uden at forurene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-cM

http://wp.me/p1RKWc-11J Affaldsproblemet er ikke et problem!
En detalje fra ovenstående.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-LC

http://wp.me/p1RKWc-hB Thorium
En uddybende detalje.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-DC

http://wp.me/p1RKWc-KH Tjernobyl
Et forsøg på at gå lidt i dybden.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dg

http://wp.me/p1RKWc-KJ Fukushima
Et forsøg på at gå lidt i dybden.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-yI

http://wp.me/p1RKWc-6e Radiation Hormesis. (På engelsk)
Et forsøg på at vurdere de mange oplysninger, der viser at moderat bestråling med ioniserende stråling er gavnlig – næsten som en vaccination mod kræft.

http://wp.me/p1RKWc-7S Ingen genetiske skader fra radioaktivitet!
Et andet, også tabubelagt emne, der gør op med dogmet om at der er alvorlige genetisk betingede skader på børn født af forældre der har været udsat for meget store doser af ioniserende stråling. Endog overlevende efter atombombeangrebene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-ea

http://wp.me/p1RKWc-ec Radon and more. (På engelsk)
Også om radioaktivitet samt de mange forfalskede oplysninger i forbindelse med forureningen af oceanet.

http://wp.me/p1RKWc-Du Radiation sicknes. (På Engelsk)
Et forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.

http://wp.me/p1RKWc-af Electricity in Europe. (På dansk)
Et langt forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.

http://wp.me/p1RKWc-IA Pris på elektricitet.
Lidt af et resume af ovenstående.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dy

http://wp.me/p1RKWc-ai Greenpeace.
Om hvordan de fleste af os er blevet ført bag lyset af false argumenter mod atomkraft og GMO-afgrøder.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-dH

http://wp.me/p1RKWc-p2 Greenpeace og Atomkraft.
Et afsnit i ovenstående, men kun om atomkraft.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-mu

http://wp.me/p1RKWc-eo Greenpeace og GMO.
Et afsnit i ovenstående, men mest om GMO.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dd

http://wp.me/p1RKWc-Ix Den røde linie.
Oprindeligt tænkt som en fortsættelse af ovenstående.
Vi kommer ikke uden om at diskutere den seneste udvikling, hvor man inden længe vil ændre på de menneskelige gener.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-qB

http://wp.me/p1RKWc-1e Smart Grid.
Om de tilsyneladende oversete muligheder for at udnytte markedskræfter til stabilisering af nettet.
Måske specielt et ønske om at få en ærlig prisdannelse.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tc

http://wp.me/p1RKWc-f8 Tyskland.
Et forsøg på at opsummere det tyske (håbløse) Enregiewende.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11F
Forsøg på en tysk oversættelse: http://wp.me/s1RKWc-58

http://wp.me/p1RKWc-F Effektiv Solvarme.
En måske billigere løsning.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tc

http://wp.me/p1RKWc-1jG Liniar No Treshold
Den håbløst forældede forudsætning for at “beregne” skader fra ioniserende stråling.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1lF

http://wp.me/s1RKWc-lnt LNT.
En humoristisk forklaring på konsekvenserne af denne forudsætning.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-14I

http://wp.me/p1RKWc-IE Check the facts. (På engelsk)
Et forsøg på at imødegå nogle af de uhyrlige påstande, der flyder ud af indlæg, mest på YouTube.

Nu er jeg vred

Hvis du, min ukendte læser, finder noget der er forkert, eller noget du mener mangler, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Selv om vi måske er rasende uenige kan vi jo godt være venner.

Advertisements