englandEnglish
translation

______________________________________________________________________
Undersøgelser har vist at stoffet, som har CAS nummer 7647-14-5, fremkalder kræft i rotter og grise. 160g dræber et menneske og der er eksempler på dødsfald efter at have indtaget en lille dose på kun ca 50g.
Værst af alt findes dette stof i mange madvarer, i naturen og det kan ofte spores i grundvandet!
Politikerne ignorerer som sædvanligt problemet og man overvejer endda at bruge stoffet som kølemiddel i de nye Gen-IV reaktorer!

Symptomerne er frygtelige:
Alvorlig toksicitet: Rastløshed, kramper, mental tilstand:
depression, koma, hypotension, og respirationsstop.
Akut colitis gastritis er blevet rapporteret.
Hypernatriæmi og hyperchloræmi kan udvikle sig, med
associeret væskeophobning, og potentialet for
pulmonal og cerebral ødem kan forekomme.
Hyperosmolaritet af cerebrale væsker kan føre til
cellulære crenation og irreversible neurologiske skader.

Forsøg på grise viser en frygtelig død:
Hos svin, kan tidlige tegn på toksicitet øges tørst, kløe og forstoppelse. Berørte svin kan blive blinde, døve, og uvidende om deres omgivelser.
De vil ikke spise, drikke, eller reagere på ydre stimuli.
De kan vandre formålsløst, støde ind i genstande, cirkele omkring et enkelt lem. Efter 1-5 dage, intermitterende anfald forekommer med grisen siddende på sine bug, rykkende hovedet bagud og opad, og endelig falder på sin side i klonisk-toniske anfald og opisthotonos. Terminalt, kan grisene ligge på deres sider, padle i koma og dør inden for et par til 48 timer.
CAS 7647-14-5 er også skadeligt for vandmiljøet og er kendt for at dræbe fisk og insekter.

Desværre har jeg ingen links fra Youtube eller andre tvivlsomme kilder. Men det amerikanske National Institute of Health beskriver giftigheden af kemikaliet her:

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@rn+7647-14-5

Spørgsmålet er om man burde regulere den slags farlige kemikalier ligesom vi gør med radioaktiv stråling?
Her hentyder jeg til linear no-threshold (LNT) modellen.
Som du sikkert ved går LNT modellen ud på at vi ved noget om hvor meget der skal til for at dræbe et menneske, men vi ved ikke hvor farlige små doser er og det ville være uetisk at lave forsøg med mennesker for opnå denne viden.
Derfor antager vi at alle doser er proportionalt skadelige og trækker en lige linie fra 0 op til den dødelige dosis for at estimere hvor mange mennesker som dør ved mindre mængder.

For CAS 7647-14-5 ved vi at der normalt skal 160g til at dræbe et menneske, MEN vi kender tilfælde hvor kun ca 50g kan dræbe.
Så af forsigtighedsmæssige årsager antager vi her at 50g dræber een person.
Ved at anvende LNT modellen kommer vi frem til følgende interessante statistik:

1) Hvis en person spiser 25g er der 50% chance for at dø.
2) Hvis en person spiser 1g er der 2% chance for at dø.
3) Hvis 1000 personer spiser 50g tilsammen, dvs. 0.050g per person, vil een person dø.
4) Hvis 1000 personer spiser 50kg over 10 år forventer vi at 1000 personer dør.
5) Hvis 1000 personer spiser 50kg i løbet af 1 time forventer vi at 1000 personer dør.

Hvis du vil vide mere om LNT modellen kan du læse det her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_no-threshold_model
og
http://www.yourhealthbase.com/radiation_and_cancer_risk.htm

Spørgsmålet er hvad vi skal gøre ved dette problem?
F.eks. ved jeg at der findes flere tons af dette stof i Københavns havn!!
Hvis vi bruger LNT modellen kan vi se at eet ton dræber 20.000 mennesker og at selv et par milligram er skadelige (ingen dose er sikker!)
Synes du vi skal bruge at par milliarder på at rydde op i Københavns havn?

PS.
Humor kan forekomme i dette indslag som dog kun indeholder facts.
Mere alvorligt se: http://wp.me/p1RKWc-1jG

saltClick på det lille billede.