– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_________________________________________________________________________
I Danmark er det et politisk ønske at forsyningen med energi hovedsageligt skal baseres på vindkraft.
Således er der ingen tvivl om at Danmark er blevet det førende land når det drejer sig om udvikling of brug af vindkraft.

I forbindelse med dette fremkommer der naturligvis nye udfordringer, der er forsøgt behandlet i det følgende.

Samarbejde mellem sol og vind

Ofte fremhæves at sol og vind supplerer hinanden således at når der er lidt vind, vil der være megen sol.
Et prikdiagram side 48 afliver desværre også denne myte.

Samarbejde mellem sol + vind og kernekraft

I Tyskland, såvel som i Danmark, har sol og vind prioritet til nettet.

Således har der været et ønske om at regulere belastningen på tysk kernekraft, der skulle være backup for den variable sol og vind.
Resultatet blev at en reaktor blev delvis ødelagt.

Men hvis man, som ønsket, ‘sådan bare’ lader kernekraft køre lastfølge for sol og vind – Ja så risikerer man Xenon forgiftning og en kernenedsmeltning.
En kernenedsmeltning vil være en kostbar ulykke der udbasunere i medierne.
MEN
Her må det huskes at, i modsætning til reaktoren ved Tjernobyl, vil alle nye reaktorer være forsynet med en reaktorindeslutning.
Således vil personskader være helt usandsynlige.

På netavisen nuClear News No.105 March 2018, der normalt er imod A-kraft, finder man en interessant artikel:
Load Following with Nuclear Power.
Som næsten altid forudsættes at sol og vind (selvfølgeligt) skal have prioritet til nettet.
Emnet er tilsyneladende at vise det vi alle sammen vidste:
A-kraft er ikke egnet til at virke som backup for sol og vind.
Det ubesvarede spørgsmål er Hvad så ?
Eller måske: Hvem bærer ansvaret for behov for backup ?

Fra netavisen forbes.com refererer jeg det vi alle sammen ved:
Hvis sol og vind skal arbejde sammen med kernekraft – Ja så bliver der behov for mere forurenende kraftkilder som backup.
Det hævdes og begrundes at specielt gaslobbyen støttede sol og vind fordi der så ville være behov for pålideligt backup.

Backup og Forsyningssikkerhed

Danmark er i den heldige position at vi er et lille land og kan få hjælp fra gode naboer.
Det må dog erindres at både England og Tyskland bejler til norsk vandkraft og at prisen for denne hjælp kan forventes at følge markedsvilkårene.

Men lige meget hvad, så kan Danmark ikke klare problemet uden
massiv hjælp udefra.

På en måde er det kun et spørgsmål om det ikke bliver Tyskland, der
først må smide håndklædet i ringen og opgive de grønne planer.

Der tales meget om at udbygge med mere vandkraft og forbinde Europa med et stærkt net af højspændingsledninger.
I denne sammenhæng må det ikke glemmes at der ikke er mange uudnyttede muligheder for vandkraft.
Specielt ikke hvis det skulle være reguleret, for slet ikke at tale om pumped storage.
Desuden er, i hvert fald den Nordeuropæiske vind, stort set synkroniseret.

Selv om det er mere relevant for Tyskland end for Danmark, nævnes følgende:
Med mindre der er adgang til næsten uendeligt store lagre vil flaskehalsen for lagring af energi være produktionskapaciteten af den ”vedvarende” energi, der skal være så rigelig, at lagrene kan fyldes når der er mulighed.
Også når denne ‘mulighed’ er kortvarig.
Dette behandles af en artikel på The Energy Collective.
Her angives at produktionskapaciteten af VE skal være op til syv gange gennemsnitsbehovet.

Skriften på væggen – The duck curve

Duck curve result (2)
Ovenstående viser udviklingen i det sydlige USA.
Det er nemt at se hvorledes den glade og substituerede investering i solceller har ødelagt priserne.
Umiddelbart vil det naturligvis være glædeligt at se hvorledes CO2 fri energi fortrænger den forurenende energi fra kul og olie.

Men det ses også, at den nødvendige backup er under hårdt præs således at investeringerne skal tjenes ind i de korte tidsrum, hvor der er ikke er solskin og alligevel behov for energi.
Næsten al denne nødvendige backup vil blive baseret på naturgas, der er billig og ikke kræver store investeringer.
Men til gengæld ikke er “grøn” – men med forurening fra drivhusgasser.

Fra The Economist (2017) citerer jeg:
Paradoksalt nok betyder det, at jo mere stater støtter vedvarende energi, des mere betaler de også til konventionelle kraftværker, der får hjælp i form af “kapacitetsbetalinger” for at undgå “black outs”.

Syd Australien

Måske kommer det best frem med det følgende.
South Australia’s green dream, or its nightmare?
Priser både stiger og fluktuerer, helt op til 6.800 €/MWh
Samtidigt besværliggør den store andel af vind kontrol af spænding og frekvens.
Industrien finder andre græsgange.
For at undgå “black outs” har man pludseligt (Marts 2016) fået travlt med at købe diesel-generatorer før det kommende valg.

Med fanfarer refererer BBC (2017) at Tesla vil opføre et batteri med 100 MW ydeevne og en kapacitet på 129 MWh
Det lyder imponerende og er næsten fem gange større end tidligere batterier fra Tesla.
Der findes intet om prisen, men fremtidige langvarige blackouts vil have en stor politisk pris for det grønne flertal.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at 129 MWh kun dækker en time og tyve minutter med 100 MW belastning.
Og at 100 MW, selv om det lyder af meget, vil det i realiteten kun være en dråbe i havet.
For at gnide mere salt i såret nævnes at de opreklamerede 100 MW er mindre end en tiendedel af det der produceres 24-7-365 på et moderne kernekraftværk.

Naturligvis er der kritiske indlæg.
Fra The Energy Collective citerer jeg:
– – – Mennesker falder over hinanden for at lovprise den magiske
– – – mand Elon Musk og hans batteriers absurditet.
– – – Han er den sidste redningsplanke for at få det grønne lys fra
– – – øko-fanatikere.

Men også optimisme.
På dette lange indlæg vises hvorledes verdens energiforsyning kan klares uden kernekraft og (næsten) uden forurening.
Her behandles verdens behov for Litium.

England

I England gives en speciel støtte til “pålidelig energi”, der omfatter kernekraft men ikke fx sol og vind.
Som det kan forventes er “De Grønne” imod.

Hvis man ser det med de negative briller, så vil man betegne den stigende andel af solenergi som en Gøgeunge, der først får hjælp til at skubbe de andre ud af reden, men så senere ikke kan klare sig uden hjælp fra de andre, dem der i mellemtiden er døde af sult.

En lang vurdering om solenerg: https://wp.me/s1RKWc-2j

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.
Men der skrives meget.

Hvor meget drejer det sig om?

Fra en lang og grundig artikel med den malende titel
“Forskere har underestimeret omkostningerne ved sol og vind”
haves nedenstående.wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply
De lave værdier overrasker, men forklares med at andel af sol og vind normalt angives som “Installeret Effekt”, der ikke tager hensyn til at
fx solen kun giver energi mindre end 8 timer om dagen.

En optimistisk side giver 2018 følgende, der viser at på verdensplan er “De Vedvarende” trods alt en mindre del af forsyningen.
Vind: 5% Sol: 2%

Specielt for Danmark har Paul-Frederik Bach givet en grundig oversigt.

De skjulte udgifter

Lige meget hvordan det vendes og drejes kan samfundet ikke ‘sådan bare’ lade stå til og negligere ”Alt det løse” (backup, net-tilslutning og andet)
Hvis man exterpolerer på data fra OECD, og tager gennemsnittet for flere lande fås følgende:
Ved 60 % andel af vindkraft vil dette beløbe sig til ca. 25 €/MWh
Ved 30 % andel af solenergi vil dette beløbe sig til ca. 30 €/MWh
Danmark har gode naboer og foreløbigt bliver dette nok mere aktuelt for Tyskland.

For Danmark, der gerne vil have indtægter fra turister, er følgende måske alarmerende:
Selv om vindmøller er ti km fra kysten betyder det tab af indtægter ved udlejning af sommerhuse i USA

Affaldsproblemet

Når man taler om kernekraft bliver man ofte mødt med den forargede udtalelse: Men hvad med affaldsproblemet?
Ved nærmere eftersyn viser det sig at solceller efterlader 300 gange mere affald end kernekraft.
De udtjente solceller hober sig “sådan bare” op.
Til gengæld behandles “Atomaffald” forsvarligt og bliver oftest genbrugt.

Tilpasning til forbrug

Så længe energi fra sol og vind ikke er dominerende, eller snarende hvis der er tilstrækkeligt med regulerbar grundlast – hovedsageligt vandkraft – kan energi fra sol og vind gnidningsfrit indgå som del af systemet.
Dette er til en vis grad gældende for Danmark, hvor vi nyder godt, specielt af norsk vandkraft.

Støj og plads for landbaserede vindmøller

Uden at udsætte flere uskyldige mennesker for alvorlige og veldokumenterede skader, vil der næppe blive plads til en egentlig forøgelse af antallet af landbaserede vindmøller.
Desværre har dette meget alvorlige problem ikke den nødvendige politiske interesse.

Havbaserede Vindmøller

Selv om der ikke skal tages hensyn til nabogener, er det svært at se hvorledes der skal blive plads til de mange møller, der bliver nødvendige hvis de grønne planer skal realiseres.
Der skal naturligvis gives plads til både olieudvinding og skibsfart.
Selv om der tales om flydende møller vil den egentlige udfordring vil være vanddybder og bundforhold.
På en anden side har jeg forsøgt at vurdere udfordringerne vedrørende priser og behov for plads.

Omkostninger

På trods af mange fugle, der ikke engang er på taget, er vindkraft stadigvæk dyr.
Produktionspriser er forsøgt behandlet på en anden side.
Efter min mening søges dette karmufleret, nok mest ved at de store tilskud betegnes som værende nødvendige for det der stadigvæk betegnes som “Den Store Grønne Omstilling”, der hel klart har udviklet sig til at blive Permanent.

Selv om der ikke er tale om de helt store udgifter, bliver “alt det løse” betalt udover den officielle støtteordning (PSO)

Bioethanol

Der håbes meget og skrives endnu mere om bioethanol eller andet, kan produceres ved at udnytte den overskydende elektricitet.
Foreløbigt må det konstateres at der stadigvæk er lang vej at gå før produktion af bioethanol kan blive økonomisk bæredygtig
Maj 2016 er der kommet beregninger, der viser at CO2-regnskabet for bioethanol er katastrofalt negativt.
Naturligvis kommer der et modsvar.

Sol

I modsætning til Danmark arbejder man i Tyskland på at gøre solenergi til det bærende element i den grønne omstilling. (Energiewende)
Foreløbigt har man et par gange haft så megen produktion at spotprisen blev negativ.
Tysk solkraft variation
Dette viser at den kommende, meget alvorlige, udfordring  vil blive at hvis man fortsat ønsker at bruge solenergi til at dække en væsentlig del af behovet om vinteren.
Ja så vil der uvægerligt være katastrofal overproduktion om sommeren.
Derudover er det svært at forestille sig hvorledes man i Tyskland kan finde den nødvendige backup til forsyning om natten.

Afregningspriser

Selv om der tales meget om “Smart Gid” og fri prisdannelse, er det svært at se realiteterne.
Således bliver næsten al den stærkt varierende, såkaldt vedvarende, energi afregnet til faste og stærkt substituerede priser.
Dette gøres helt uafhængigt af den øjeblikkelige markedspris, der til tider er negativ.
I Tyskland har man valgt at betale vindmølleejere for at standse driften, når der, med mellemrum, er for meget af det gode.

Dette skal ses i sammenhæng med at det stiltiende forudsættes at de traditionelle kraftværker ‘sådan bare’ skal stå til rådighed og “rage kastanjerne ud af ilden” for de andre.
Til tider skal der således skrues ned for produktionen, for nogle gange at ligge helt stille.
For så, på et senere tidspunkt – Ja så forudsættes det stiltiende at de kan levere den nødvendige lastfølge. Naturligvis uden subsidier.

Tænk engang hvis det var omvendt.

Udover de oplagte økonomiske hensyn må det ikke glemmes at traditionelle kulkraftværker ikke “sådan bare” kan skrue op og ned for belastningen uden at kraftværket slides unødigt.
For atomkraft gælder det desuden at Xenon-forgiftning gør det umuligt at genstarte indtil et par dage efter en ned-lukning.
– – Meget tyder på, at da det gik galt ved Tjernobyl, så var det fordi
– – dette blev ignoreret da den politisk ansvarlige gennemtrumfede
– – en test.

Energy Return on Energy Investment
eller en vurdering på grundlag af
“Cost / Benefit”

En meget lang og grundig artikel behandler det ømtålelige emne:
Hvad er den reelle værdi af den varierende såkaldt vedvarende energi?
Artiklens titel er Researchers have been underestimating the cost of wind and solar.
Udtrykket Energy Return on Energy Invested (EROI) er emnet for vurderingen.
Det forsøges at vurdere muligheder og omkostninger forbundet med at gøre den varierende energi brugbar.

Fra denne artikel gengives nedenstående to ‘slides’.
wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply.pngDe fleste vil undres over de meget lave værdier.
Det skyldes at når der angives (optimistiske) værdier for sol og vind, vil det oftest være den installerede effekt der opgives.
Normalt “glemmer” man at oplyse om kapacitets-faktoren, der for dansk vind sjældent når op på 50 % og for sol i Tyskland ligger omkring 10 %
In the US, wind has a median capacity factor of 31%. In California’s Mohave Desert, solar PV has a capacity factor of 23%.
Intermittent grid storage

Energy Return Of Investment - Theory

100 % Vindkraft i Europa

Net siden windeurope.org, der stråler af begejstring for vindkraft, giver en oversigt over den Europæiske vind.
Bearbejder man artiklens data får man imidlertid et helt anderledes dystert billede.

Efter min mening er tiden ved at løbe ud for den varierede energi.

Men tilskuddene løber videre
Solcelleparken ved Nees blev i foråret 2016 godkendt til at få statslig støtte under den tidligere 60/40-ordning, hvor solcelleprojekter er støttet med
60 øre/kWh i de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år.

Til sammenligning tjener at svensk kernekraft produceres for under 40 øre/kWh
OG
Kernekraft er naturligvis tilgængelig 24-7-365

Hvis du er kommer så langt. Mon ikke du har brug for lidt andet.

Drøm eller Virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hurra. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

Uden copyright
Thorkil Søe

Men læs om lagring af elektricitet på https://judithcurry.com/2015/07/01/intermittent-grid-storage/
Selv om det er fra 2015 er det relevant.