englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________
Debatten om Genmodificerede afgrøder (GMO) er tilsyneladende ved at spidse til og senest har en gruppe af noblepristagere udtalt at

Det er en forbrydelse mod menneskeheden at afvise udvikling og brug af afgrøder udviklet ved hjælp af GMO

Selv om det lyder bombastisk vil noget af det følgende retfærdiggøre denne udtalelse.

Senere tilføjelse

Juni 2016 er der ved at komme noget frem i de danske medier:
Både i Politiken,Videnskab.dk og i Jyllands-Posten
»Vi er videnskabsfolk. Vi forstår logikken bag videnskab. Det er let at indse, at det, Greenpeace gør, er skadeligt og antividenskabeligt«
April 2o19 læser man at Etisk Råd, ikke bare går ind for genmodificerede afgrøder, men siger at det vil være uansvarligt at undlade brugen.
_______________________________________________________________________

Bagground

 • Bevidst valg af bedre planter og husdyr har været kendt for årtusinder og burde egentligt kaldes den første grønne revolution.
 • Introduktion af industrielt produceret nitrogen forlængede den første verdenskrig men kom senere til at være det der i realiteten var den næste grønne revolution.
 • I perioden omkring 1960 afværgede dygtige planteforædlere en lurende krise i verdens forsyning med fødevarer.
  Dette store skridt på udviklingen var et målrettet udvalg og krydsning af egnede sorter.
  Det har været en langvarig proses, der naturligvis fortsætter.
 • Efter alt at dømme er der behov for endnu en grøn revolution, der ikke kan gennemføres ved udelukkende at bruge de tidligere metoder.
  Derfor arbejdes der hårdt på at udvikle nye og forbedrede sorter, der giver større afgrøder, kan modstå tørke og gro i saltholdig jord.
  Alt dette er ikke muligt uden et stort team af eksperter, der har adgang til kostbart udstyr.
 • Mange fremskridt og megen medicin er allerede nu resultatet af ændring af arveanlægene, mest i planter, men nu også i encellede organismer og i dyr.
  Gnemanipulation!
 • Der tales om at GMO er et indgreb i naturen. Også af den grund er det blevet svært for mindre firmaer at overleve tilstrækkeligt længe til at vise resultater.

Gmo-free Europe
Ønsket om et GMO-frit Europa har ingen saglig begrundelse.
Men det er let at føre kampanger når man kæmper mod selvopfundne spøgelser.

Eller tilbeder
selvopfundne guddomme.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Den økologiske guddom

På den måde har det store internationale firma Monsanto måttet “stå for skud”.
På et tidligt stadium valgte Greenpeace at fortsætte med den gamle teknologiforskrækkelse og blot sige
te-kn–ol—ogiforskræk kelse“nej – Nej – NEJ”
blank

Måske uden at overveje andet end nem publicity og en påstået beskyttelse af naturen.

Efterhånden har korstoget mod GMO skiftet karakter til at være en kamp for at beskytte de små landbrugere mod de store kapitalister.
På grund af dette har det været nødvendigt at opgive projekter, der kunne være til gavn for alle.

Det skal naturligvis være usagt om GMO eventuelt kan være skadeligt for miljøet.
Det afhænger naturligvis af hvilken GMO der er tale om.
Derfor vil det være helt uansvarligt at skære alt over en kam.
Indledningsvis kan det konstateres, at millioner af mennesker – måske en hel milliard – bruger GMO i deres daglige mad, tilsyneladende uden skader.

 • Derudover kan det ikke understreges nok at brug af GMO på intet tidspunkt har forhindret brug af traditionelle afgrøder.

Men
Det er nemt at lave kampanger når man kæmper mod selvopfundne spøgelser.

Gylden Ris

Gylden Ris

Mest skadelig for en gavnlig udvikling har nok været modstanden mod det, der kaldes Gylden Ris.

Nogle forskere, der ikke havde disse afskyelige økonomiske bagtanker, udviklede den såkaldte Gyldne Ris, der kan afhjælpe mangel på vitamin A, noget der ellers vil medføre bilindhed hos børn.

……På billedet ser man unge fra byen, der var bragt ind i busser for at ……“demonstrere” mod en forsøgs-mark med gylden ris. (2013)Crowd breaking through fence in prior to destroying field of gol

Patentholderne stiller gylden ris til rådighed kvit og frit for småbønder i ulandene og hverken gylden ris eller andre GMO-afgrøder står i vejen for andre løsninger.

I modsætning til så meget andet hviler denne artikel i det anerkendte tidsskriftet Science tilsyneladende på et solidt grundlag.

Over 250.000 børn bliver blinde – årligt – på grund af mangel på vitamin A
Naturligvis kan ingen vide hvor mange der kunne have redet synet hvis Gylden Ris havde fået den støtte det fortjente, og hvor meget af dette der skyldes den hårdnakkede modstand fra Greenpeace.
Alligevel spørger jeg:

Hvorfor har Greenpeace så travlt med at stå i vejen for denne brug af den grønne revolution?

Der tales naturligvis om at man ‘sådan bare’ kan dyrke nogle grønsager – specielt gulerødder.
Tilsyneladende overser man følgende:

 • Jordlodderne i de berørte områder er oftest meget små således at der ikke er ledig plads til nye og ‘mystiske afgrøder’.
 • For disse mennesker gælder det om at få maven fyldt – her og nu – og der er ikke meget overskud til mere.
 • Jeg har levet meget længe i Afrika og har set hvor svært det er at introducere nye spisevaner:
  – – – – “Måske kan disse blegansigter spise sådan noget – – –
  – – – – “Men jeg,  jeg ved heldigvis hvad der er god mad.”

  I mit tilfælde var det brug af bønner, der kunne have afhjulpet fejlærenæring med efterfølgende reduceret udvikling.
 • I modsætning til så meget andet kan gylden ris nemt markeds-føres under temaet
  Gylden Ris for Gyldent Helbred

Derfor spørger jeg:

Hvor mange flere børn skal gå ind i voksenlivet som blinde før Greenpeace opgiver deres hysteriske korstog mod GMO?

Allerede her er det let at se hvorledes de hårde beskyldninger, nævnt i begyndelsen, hviler på et sagligt grundlag.
__________________________________________________________________________

‎12‎. ‎feb‎ ‎2020 kommer emnet frem i EURACTIV under overskriften
Fighting malnutrition: Golden Rice and the EU’s GMO mystery.
Der refereres til Time Magazine, der July 2000 på forsiden skriver:
“This rice could save a million kids a year”.
To årtiers ligegyldig “laden stå til” tilskrives Greenpeace og “De Grønne”.
_________________________________________________________________________

Større udbytte


Golden Rice

Atter er det ris der kommer frem med gode muligheder for forbedringer.
Her med muligheder for større udbytte.

På verdensplan forbruges 700 milioner ton ris, mest i Kina.
Nu har et team af forskere fra USA, Kina og Sverige udviklet en
ny ristyppe ved at indsætte et enkelt gen fra en anden kornsort (byg).
Denne nye variant omtales mange steder og vil give større udbytte og mindre forurening med metan.

I Kina, hvor der er desperat brug for mad til de sultene munde, har Greenpeace heldigvis ikke været i stand til at ødelægge udviklingen.

I Afrika støttede Kofi Annan udviklingen og måske er modstanden ved at blive overhalet af virkeligheden.

Samarbejde

Megen udvikling afhænger af samarbejde.
Nu (2017) tales der om samarbejdende planter.
“Intercropping” med forskellige arter har været kendt længe.
Det, der nu kommer frem, er ønsket om at udvikle nye variationer der ikke specielt giver største udbytte per plante, men størst udbytte per hektar.
Det bliver svært, men skulle åbne op for 20 % bedre udbytte.

Andre afgrøder

bommuldEksempelvis har Genmodificeret bomuld sparet megen brug af skadelige kemikalier.
Samtidigt har et forøget udbytte hævet fattige bønder ud af fattigdom således at der er råd til skole, hospital og en bedre ernæring.
Og så, februar 2016, berettes at Bokino Fasso vil gå tilbage til den oprindelige bomuld fordi fibrene i GM-varianten er for korte og giver dårligere kvalitet af de færdige produkter.
Mon ikke man får travlt med at finde det gen, der giver lange fibre?
tobak-til-gmo
Genmodificerede tobaksplanter vil måske være vejen mod bedre produktion af de ensymer der er nødvendige ved produktion af bioetanol fra affald.
Sådan kan man blive ved.

Majs til foder

Meget tyder på at GMO-majs til tider har været dyrket på en uansvarlig måde således at der har været rester af skadelige pesticider i afgrøderne.
Nogle, tilsyneladende tvivlsomme, fodrings-forsøg skulle således vise forfærdelige skader på de dyr, der var fodret med GMO.
Samtidig forbigås at millioner af mennesker – måske en hel milliard – bruger GMO i deres daglige mad. Helt uden skadevirkninger.
Derfor spørger jeg:
Hvor mange flere forsøg skal vi vente på?

Terminator Gen

Med denne teknik kan man bevirke at den høstede afgrøde bliver steril og ikke kan bruges som såsæd til næste afgrøde.
Oprindeligt var hensigten at mindske faren for utilsigtet spredning i naturen, noget man var bekymret for – i hvert fald hos Greenpeace.

Men pludseligt vente modstanden 180 grader, fordi man fandt ud af at det samtidigt ville betyde at brugerne ikke ’sådan bare’ kunne snyde og benytte tidligere afgrøder som såsæd til næste afgrøde.
Det skulle man naturligvis have lov til – Selv om det stadigvæk ville betyde mere af den forhadte GMO.
Således blev kampen mod ’de store internationale selskaber’ vigtigere end ønsket om at beskytte naturen.
Naturligvis er der også meget mere publicity i at beskytte ’de små landbrug’ mod disse kapitalister, der bare ville tjene penge og måske udvikle mere GMO.
Derefter forbigås det i tavshed at dette terminator gen helt automatisk ville have reduceret brugen af denne ellers så forhadte teknologi.
Tilsyneladende er noget tilsvarende på vej.

Hybride Majs

I mellemtiden arbejder man med at udvikle hybride majs som vi godt må spise sammen med hybride kyllinger, der også kan siges at være unaturlige med menneskeskabt udvikling af avlsmaterialet.
På den måde virker det i virkeligheden som ved dette forfærdelige Terminator Gen.
Her er det imidlertid slve teknologien, der nødvendiggør at selv små farmere bliver afhængige af disse internationale leverandører for at få god så-sæd til næste års afgrøde.
Selv om der naturligvis har været tilfælde af hærværk, har der kun været lidt modstand fra Greenpeace, selv om man som ved brug af GMO, ønsker at få bedre udbytte men benytter ‘unaturlige’ metoder.
På den måde kan der blive råd til skole og hospital. Her spørger jeg:
Hvorfor skal man standse her?

Fugleinfluenza


Fugleinfluensa
Det forsøges at bruge genteknologi til at forhindre spredning af en eventuel epidemi af fugleinfluenza således at smitten ikke overføres til mennesker og til andre fugle.
Skal det også standses?

Forsigtighedsprincipet

I EU har vi et forsigtighedsprincip, og hvis vi så meget som mistænker noget for at være farligt, forbyder vi det i en fart.
Dog ikke støj fra vindmøller.
I USA baserer man i langt højere grad deres fødevarepolitik på videnskabelig evidens.
Det betyder at i EU ligger bevisbyrden hos den anklagede.

Det kan naturligvis lyde godt at vi er forsigtige i EU.
Men det åbner samtidigt for at standse fremskridt, som fx GMO.
Man behøver bare at komme med uendelige nyopfundne indvendinger og krav om 100 % sikkerhed.
– – – – Selv om ‘100 % sikkerhed’ strider mod logikkens love,
– – – – ser man hvorledes det gentagne gange bliver krævet.

Næste skridt

Forskning med det formål at forstå opbygningen af arvemateriale er i en rivende udvikling og modstanden vokser frem.

Det er svært at “trække en linje i sandet” og for mange er “Guds Skaberværk” urørligt.

 • For snart længe siden ønskede en engelsk ærkebiskop at fostre med alvorlige skader ikke skulle kunne ‘frasorteres’
  (ved tidlige aborter.)
  Fordi: “Hvis der er flere handicappede vil det være lettere at leve for dem, der er handicappede.”
 • Men vi må se i øjnene at udviklingen ikke kan standses.
 • Om ikke andet vil den fortsætte i Kina og andre lande.
  I mellemtiden sidder vi andre bare på hænderne og siger:
  “NEJ, det kan man da ikke.”
  Naturligvis uden at forklare hvad de to små ord “man” og “da” egentligt dækker over.

Alle kneb gælder og modstandere benytter absurde teknikailteter til at standse en saligt set helt uangribelig artikel om gylden ris.

Mærkning af GMO

Fra mange sider kræves at fødevarer, der er baseret på GM afgrøder, skal mærkes.
Her ville det være rimeligt hvis GM-modstanderne mærkede deres varer som ”fri for GM” og naturligvis selv dækker de omkostninger, som ellers ville blive pålagt den almindelige forbruger.
Her spørger jeg om jeg skal betale ekstra, bare fordi nogle fører en ihærdig kamp mod selv-opfundne spøgelser.

Resultatet

Den folkelige modstand, der er fremkaldt af nogle – måske velmenende – aktivister, vidner om manglende sammenhængskraft så snart det drejer sig om logikken.
For at følge med strømmen læser man nu på mælkekartonerne
– —– – – Mælk fra køer der ikke får GMO foder

Et af de få steder, hvor der findes en tilsyneladende ærlig vurdering kommer fra videnskab.dk.

Her kan det kort konstateres at fattige mennesker må gå sultne i seng og børn skal vokse op i fattigdom og måske som blinde.

Politikere

Tilsyneladende er det sådan at eksistensgrundlaget for flere ”grønne organisationer” afhænger af at de kan fremstå som dem der beskytter menneskeheden mod noget farligt.
Hvis der ikke kan findes en faktuel fare at beskytte imod, ja så kan en imaginær fare udmærket bruges – Som beskrevet ovenfor.
Samtidigt må det forstås at det naturligvis vil være en politisk dødsdom for en politiker, hvis han kan beskyldes for at udsætte befolkningen for farer. Så er det bedre at hyle med de ulve man er omgivet af og “sådan bare” sige NEJ.
Greenpeace, hvis årlige budget er over to milliarder kroner, er naturligvis en farlig modstander.

Resten af Isbjerget

Det vil nok undre at ovenstående kun er den lille del af et nyt isbjerg.
Kun det der i dag er over vandet og er synligt.

Men vi bliver snart i stand til at bruge og misbruge denne nye teknologi. Også det, der endnu er under vandet.
Medens vi venter, må vi acceptere at det ikke vil være muligt at trække en brugbar linje i sandet.
Se: http://wp.me/p1RKWc-Ix

Efterskrift

Videnskab.dk kan tilsyneladende bringe afbalanceret oplysning.
Her
og her.

Jeg vil være meget taknemmelig for kommentarer og rettelser – også stavefejl.
Skriv til thorkilsoee@gmail.com
Hilsner fra Thorkil Søe

Ofte bliver jeg beskyldt for at lægge skylden på Greenpeace.
Derfor henviser jeg at følgende, der nok vil give noget af en forklaring.
Se Greenpeace og A-kraft
Og om demonstrationer og afhoppere.
Læs dette før I beskylder mig for alt for meget.