Engelsk Oversættelse: http://wp.me/p1RKWc-11F – – – –

På en måde var det Tyskland, der gik forrest da man efter genforeningen begyndte at begrænse kernekraft i Europa.
Det er svært at finde andet end politiske motiver.

Først er et sammendrag af oplysninger fra organisationen REO, der er fortalere for en ligevægtig vurdering af energikilder, specielt kernekraft.

 • Fem reaktorer i det tidligere Østtyskland blev lukket i forbindelse med den Tyske Genforening.
 • Fire reaktorer i Bulgarien og Slovenien blev lukket som en betingelse for adgang til EU.
 • Tre reaktorer i Tyskland blev lukket før katastrofen ved Fukushima.
 • Otte andre tyske reaktorer blev lukket efter katastrofen ved Fukushima.
 • En færdig reaktor i Østrig og en anden i Tyskland er aldrig taget i brug.

Derudover lukkedes to reaktorer ved Barsebäck, også på grund af politisk pres.
Helt uden anden begrundelse end en oppustet, men aldeles usaglig folkestemning i Danmark.

Således har man lukket for 15 GW forureningsfri energi, der nemt kunne være tilgængelig i dag.

For at opretholde forsyningen og det grønne forbillede har man brugt store beløb på solenergi og vindkraft.
Alligevel har det været nødvendigt at påbegynde udbygningen med
12 GW af nye kulfyrede kraftværker.

En konsekvens af dette har været:

Tysk solkraft variation

Og endog:
En helt ubegrundet modstand mod engelsk kernekraft.
Man lover at gøre alt for at det kan blive så dyrt og forsinket som muligt.

 • Alligevel:
  En begyndende forståelse af at det ikke bliver grønt.
 • Allerede i 2014 skriver New Scientist at det var umuligt af afvikle både kulkraft og kernekraft.
 • Selv i de tyske medier tales der om Dunkelflaute, der betyder mørkt vindstille.
 • To nye ord har vundet indpas i den tyske ordbog:
  – “Verspargelung der Landschaft”, om de mange vindmøller der
  rejses.
  – “Vermaisung der Landschaft”, om alle markerne med en absolut
  monokultur med mais, der skal anvendes til at fodre
  – –biogasanlæggene.
  For en der har set sult i Afrika, er dette sidste alarmerende.

Men lige meget havd

 • Naturligvis håbes der på hjælp når der kommer russisk gas gennem en ny rørledning – Måske.
 • Det er også billigere for Tyskland at skrue ned for import fra Danmark end at betale kompensationer til standsede vindmøller.

Fra mange sider rejses kritik af de ambitiøse, planer.
Brunkul i Tyskland

Foreløbigt tyder alt dette på at Tyskland ikke bare ødelægger deres økonomi, men også ødelægger klimaet
For at redde det.

.
Alt dette kan man naturligvis gøre i et rigt land.
Alligevell kan det blive svært.

Men i Tyskland føler man tilsyneladende at verden vil gå under hvis der kommer en (alvorlig) ulykke på et atomkraftværk.

Og så, (marts 2016) begynder Der Spiegel at forklare hvorledes alle disse dyre tiltag var unødvendige og at den megen frygt for kernekraft var
groft overdrevet.

Tilbageflyttere ved Tjernobyl.png
Tjernobyl dyreliv.png
Men lige meget hvad.
Nogle lever gladeligt i det stærkt forurenede område ved Tjernobyl.
De er mere bange for at sulte end de er for radioaktivitet.

Og dyrene,
de forstår ingenting.

MEN
Det er nødvendigt at vi forstår

Med følgende fra Der Spiegel (March 2013) er der noget der tyder på at endog “De Grønne” begynder at forstå — Bedre sent end aldrig.

Selv om denne konflikt berører alle politiske partier, er ingen mere påvirket end De Grønne.
Siden partiets grundlæggelse i 1980, har det kæmpet for en nuklear udfasning og kæmpet for ren energi.
Men nu, da denne udfasning er i gang, har De Grønne set at en stor del af deres drøm – den utopiske idé om et samfund, der opererer på “god energi” – er ved at forsvinde ud i den blå luft.
Grøn energi, de har fundet, kommer ned en enorm omkostning.
Og miljøet vil også betale en pris, hvis tingene fortsætter som det har været.

I Tyskland er man samtidigt nået frem til ”Det Byrokratiske Monster”:
Fra Der Spiegel October 2013 citeres:
Og lad os ikke glemme, at de tyske bureaukrater er kommet op med mere end 4.000 forskellige tilskudsordninger (kategorier) for vedvarende energi.
Tilsyneladende efter princippet om, at det, der er særlig dyrt skal subsideres overdådigt.

August 2016 læser man således at Tyskland vil ændre på tilskuds systemet.
Det vil betyde at man vil forlade det eksisterende system baseret på
feed-in tariff til fordel for et system baseret på planer om at bortauktionere kontrakter for at levere “vedvarende” elektricitet til de laveste bydende.
Tilsyneladende med succes.

Den forkætrede A-kraft bliver ikke defineret som vedvarende.
Den er kun billig og stabil.

Og meget mere

The Energy Collective giver januar 2017 et meget langt forsøg på en vurdering.
Oplysninger og påstande stritter i alle retninger.

En meget lang artikel, også på The Energy Collective
starter med at behandle det vi alle sammen burde vide:
– – –”Grundlast” bør være tilstrækkelig.
Derudover går man i dybden med mange forskellige detaljer, relateret til det tyske problem.
Artiklen ender med følgende:
– – – Tyskland er meget rig både i penge og teknologi, i modsætning til
– – – andre lande.
– – – Det vil være intresant at se hvordan det vil gå.

Man kan finde meget mere. Fx her, her, her og her.
Og naturligvis også om: Forøget brug af kul.

Men den virkeligt ødelæggende regel er at “Grøn Energi” har fået prioritet til nettet.
Det betyder at “De andre” kun skal være backup.
Selv om det ødelægger økonomien, forudsættes det at ”de traditionelle” skal fortsætte med at være til rådighed.
Men kun som back up.
Dette angives ‘sådan bare’ at koste $24 billion per year.
Hvis oplysningerne fra The Energy Collective er pålidelige, svarer det til prisen for at bygge fire nye kernekraft reaktorer årligt.

Men lige meget hvad, så vil risikoen for en Xenon-forgiftning (Xe135) og en katastrofe som ved Tjernobyl, umuliggøre at kernekraft kan bruges som back-up for den ustabile vindkraft.
For at gnide mere salt i såret, nævner jeg det vi alle sammen ved:
Mange skift i belastningen forringer levetiden for anlægget – Både for kulkraft og specielt for kernekraft.

Men selv uden hjælp fra reguleret vandkraft kan kernekraft uden besvær tilpasse sig de små og forudsigelige variationer i døgn- og årsforbruget.

Agora Energiewende Review 2014 giver et væld af data, der tilsyneladende er omhyggeligt udvalgte.
Men, lige meget hvad, kan det ses at de tyske “traditionelle kraftværker” har været dygtige til at balancere nettet.

Der Spiegel, der forkætres af de grønne, giver oplysninger om Dunkelflaute, der betyder “mørkt vindstile”.
Dette har jeg forsøgt at behandle på en anden side.

Mere KK mindre forureningDet fremgår af ovenstående at Tyskland, der arbejder hårdt på at blive grøn og fri for forurening –
Ja de kan ikke engang se baghjulet fra “Atom-Frankrig”.

Marts 2017 kommer det tyske Energiewende atter op på The Energy Collective.
Man læser at vi kan enten gentage Tysklands fejltagelser eller
lære fra dem.
Tilsyneladende vil befolkningen ikke lære.

På en anden side, også fra The Energy Collective, ser man at Tysklands elektricitet er næsten 10 gange mere forurenende, sammenlignet med den franske.
Man får data fra 2016.
Tyskland genererede 545 TWh og udledte apr. 560 g CO2 per kWh
Frankrig genererede 530 TWh og udledte apr. 58 g CO2 per kWh

CO2 Tyskland og Frankrig - Kopi Og så.
Selv om jeg har sagt det mange gange:
Der Spiegel skriver at den frygtede radioaktivitet måske ikke er så farlig som vi har troet.

Problemer for nettet.

Meget sjeldent fås oplysninger om omkostninger ved Energiewende.
Fra The Energy Collective refereres følgende.

Redispatch (Omfordeling)

I perioder er der ikke tilstrækkelig kapacitet til at overføre energien.
Det betyder at den billigste energi ikke kan sælges og ”nettet” må ty til dyrere forsyning.
Fx hvis der er meget vind i Nordtyskland og stort behov i Sydtyskland.

– – – –År – – Antal dage Energimængde – – Omkostninger
– – – –2013 – – 223 – – – – – – ..- – – – – – – – 137 million €
– – – –2014 – – 330 – – – – – 5.197 GWh – – – 187 million €
– – – –2015 – – ..- – –. – – – 16.000 GWh – – – 412 million €

Curtailed energy (Ubrugelig energi)

I perioder har der været mere energi (fra sol) end behovet.
Her angives følgende:

– – – –År
– – – –2013 – …- 555 GWh
– – – –2014 – – 4.722 GWh

Nedenstående figurer giver en oversigt over omkostningerne (Mio. €/år).
Tyske omkostninger.png

I alt

I 2015 kom de samlede udgifter op på 715 million €

Måske strammer nettet sig om den grønne drøm.

Men hvis – –

Fra The Energy Collective refereres: http://www.theenergycollective.com/raulipartanen/2418062/german-energiewende-turned-dead-end
De tyske skatteydere bærer de økonomiske omkostninger fra det forfejlede Energiewende.
Årligt beløber det sig til omkring 25 mia. Euro.
Dette er kun udgifter for at betale for tilskud for den for den allerede installerede vedvarende kapacitet.
Ny kapacitet er ikke inkluderet.
Hvis de samme penge blev brugt til at bygge den urimeligt dyre 1,6 gigawatt EPR reaktor kunne man købe tre af dem hvert år.
Dette ville betyde ny kapacitet på ca. 35 terawatt-timer med forureningsfri elektricitet årligt.
Med det tempo ville den tyske elforsyning være fri for forurening på kun 15 år.
MEN
Frygt for kernekraft er dybt forankret i den tyske folkesjæl.
Politisk er der intet at vinde ved at forsvare atomkraft, men meget at tabe.
Energiewende vil lykkes med mindst i et af sine mål: Lukke den tyske atomkraft.

Også i USA

Duck c
Uden at have mere end en mistanke hævder jeg, at “egen brug af elektricitet fra solen” er udelukket fra de data, der anvendes til ovenstående figur.
Tilsvarende kan det samme formodes, for tyske data længere oppe på siden.
Også her er “eget forbrug” formentligt ikke medregnet i data.

Konklusion

Kære ukendte læser:
Prøv at overveje ovenstående og drage din egen konklusion.

I mellemtiden spørger jeg:
Er vi i Danmark og i Tyskland, begyndt at opføre os som manden der hopper ud af et fly – uden faldskærm – og siger:
“Se, det går jo fint. Nu jeg er snart halvvejs, og alt går strygende.”

Advertisements