englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________________

Tidslinje for Tysk Atomkraft

1961 July 17: bml Første tyske atomkraft.
blammmimmmck (Experimental boiling water reactor.)
1986 April 26: bmlTjernobyl katastrofen.
1990 Okt. 3mcmikTysk genforening: Al Østtysk atomkraft lukkes.
2007 Dec.blmmm KiKK-studiet, der angiveligt viser mere kræft nær
blam.imm.mmmckkernekraft i Tyskland.
2011 March 11: mlFukushima katastrofen.
2011 Marts: blmck17 reaktorer leverer 25 % af den tyske elektricitet.
2011 May 30: bm.lChanceller Angela Merkel annoncerer at alle reaktorer
bmmmmmmmimmlvil blive lukket 2022
2011: blmmmmack8 reaktorer lukkes som første skridt af Energiewende.
2012: blammmimckI alt 19 reaktorer lukket.
2015 Dec. blmmimaAngela Merkel underskriver klimamålene.
2018 Januar: bmlla Tyskland beslutter at opgive klimamålene.
2019 Marts: blabcik12 reaktorer leverer 12 % af den tyske elektricitet.

Nu (2019) er situationen:
– Kernekraft er reduceret til backup for sol og vind, der har fået
prioritet til nettet.
– Tysk elektricitet forurener næsten ti gange så meget som den Franske.
– Skatter og afgifter er mere end halvdelen af elektricitetsprisen.
______________________________________________________________

På en måde var det Tyskland, der gik forrest da man efter genforeningen begyndte at begrænse kernekraft i Europa.
Det er svært at finde andet end politiske motiver.

Først er et sammendrag af oplysninger fra organisationen REO, der er fortalere for en ligevægtig vurdering af energikilder, specielt kernekraft.

 • Fem reaktorer i det tidligere Østtyskland blev lukket i forbindelse med den Tyske Genforening.
 • Fire reaktorer i Bulgarien og Slovenien blev lukket som en betingelse for adgang til EU.
 • Tre reaktorer i Tyskland blev lukket før katastrofen ved Fukushima.
 • Otte andre tyske reaktorer blev lukket efter katastrofen ved Fukushima.
 • En færdig reaktor i Østrig og en anden i Tyskland er aldrig taget i brug.
 • December 2017 lukkedes atter en velfungerende reaktor.

Derudover lukkedes to reaktorer ved Barsebäck, også på grund af politisk pres.

Således har man lukket for over 16 GW forureningsfri energi, der nemt kunne være tilgængelig i dag.

For at opretholde forsyningen og det grønne forbillede har man brugt
store beløb på solenergi og vindkraft.
Alligevel har det været nødvendigt at påbegynde udbygningen med
12 GW af nye kulfyrede kraftværker.
Svarende til otte nye kernekraftværker.

En konsekvens af dette har været:

Ødelæggelser af landsbysamfund og en historisk kirke for give plads til strip-mining.
z-kirke
Greenpeace protesterede og bad om penge – Naturligvis.
Ingen tænker over, at Greenpeace bærer en stor del af skylden for den fortsatte brug af brunkul.

Hvis Tyskland havde holdt fast ved atomkraften, så ville Immerath og dens kirke fortsat eksistere.

Og endog:
En helt ubegrundet modstand mod engelsk kernekraft.
Man lover at gøre alt for at det kan blive så dyrt og forsinket som muligt.

Men lige meget havd

 • Naturligvis håbes der på hjælp når der kommer russisk gas gennem en ny rørledning – Måske.
 • Efterhånden kommer der flere perioder med negativ pris.
  Således er det billigere for Tyskland at skrue ned for import fra Danmark end at betale kompensationer til standsede vindmøller.

Fra mange sider rejses kritik af de ambitiøse, planer.
Brunkul i Tyskland

Foreløbigt tyder alt dette på at Tyskland ikke bare ødelægger deres økonomi, men også ødelægger klimaet
For at redde det.

.
Alt dette kan man naturligvis gøre i et rigt land.
Alligevell kan det blive svært.

Men i Tyskland føler man tilsyneladende at verden vil gå under hvis der kommer en (alvorlig) ulykke på et atomkraftværk.

Og så, (marts 2016) begynder Der Spiegel at forklare det vi har vidst længe:
Alle disse dyre tiltag var unødvendige og at den megen frygt for kernekraft var groft overdrevet.

Tilbageflyttere ved Tjernobyl.png
Tjernobyl dyreliv.png
Men lige meget hvad.
Nogle lever gladeligt i det stærkt forurenede område ved Tjernobyl.
De er mere bange for at sulte end de er for radioaktivitet.

Og dyrene,
de forstår ingenting.

MEN
Det er nødvendigt at vi forstår

Oktober 2018 advarer Det tyske federal audit office:
“En stor indsats betyder ikke nødvendigvis et stort resultat.”
og
“Ingen kvantificerede mål, ingen målbare indikatorer.”
Greenpeace protesterede og bad om penge – Naturligvis.

Med følgende fra Der Spiegel (March 2013) er der noget der tyder på at endog “De Grønne” begynder at forstå — Bedre sent end aldrig.

Selv om denne konflikt berører alle politiske partier, er ingen mere
påvirket end De Grønne.
Siden partiets grundlæggelse i 1980, har det kæmpet for en nuklear udfasning og kæmpet for ren energi.
Men nu, da denne udfasning er i gang, har De Grønne set at en stor del
af deres drøm – den utopiske idé om et samfund, der opererer på
“god energi” – er ved at forsvinde ud i den blå luft.
Grøn energi, har de fundet, kommer ned en enorm omkostning.
Og miljøet vil også betale en pris, hvis tingene fortsætter som det har været.

I Tyskland er man samtidigt nået frem til ”Det Byrokratiske Monster”:
Fra Der Spiegel October 2013 citeres:
Og lad os ikke glemme, at de tyske bureaukrater er kommet op med
mere end 4.000 forskellige tilskudsordninger (kategorier) for
vedvarende energi.
Tilsyneladende efter princippet om, at det, der er særlig dyrt skal subsideres overdådigt.

August 2016 læser man således at Tyskland vil ændre på tilskuds systemet.
Det vil betyde at man vil forlade det eksisterende system baseret på
feed-in tariff til fordel for et system baseret på planer om at bortauktionere kontrakter for at levere “vedvarende” elektricitet til de laveste bydende.
Tilsyneladende med succes.

Den forkætrede A-kraft bliver ikke defineret som vedvarende.
Den er kun billig og stabil.

De grønne i Finland forstår

Samtidigt med alt dette læser man at:
Som det første grønne parti i Europa har man set at kernekraft er vejen frem til billig og forureningsfri energi. (2018)

Og meget mere

The Energy Collective giver januar 2017 et meget langt forsøg på en vurdering.
Oplysninger og påstande stritter i alle retninger.

På net siden Clean Energy Wire finder man et utal af grafer, der fremhæver hvorledes det tyske Energiewende (langsomt) arbejder sig frem mod det forjættede mål.
Man finder oplysning om tysk overskud i samhandel med udlandet.
(MWh eksport)
Her, som mange andre steder, savnes oplysninger om det økonomiske.

Naturligvis angives sol og vind som “Installeret Kapacitet” uden at nævne at der ikke er solskin om natten.
Tilsvarende fås ingen oplysninger om hvor Tyskland vil hente kraft når vejrguderne ikke er samarbejdsvillige.
Men lige meget hvad, så er det svært at forlige disse mange data med så meget andet.

En meget lang artikel, også på The Energy Collective
starter med at behandle det vi alle sammen burde vide:
– – –”Grundlast” bør være tilstrækkelig.
Derudover går man i dybden med mange forskellige detaljer, relateret til det tyske problem.
Artiklen ender med følgende:
– – – Tyskland er meget rig både i penge og teknologi, i modsætning til
– – – andre lande.
– – – Det vil være intresant at se hvordan det vil gå.

Man kan naturligvis finde meget mere. Fx her, her, her og her.
Og naturligvis også om: Forøget brug af kul.

Energiewende

Men den virkeligt ødelæggende regel er at “Grøn Energi” har fået prioritet til nettet.
Det betyder at “De Andre” kun skal være backup.
Selv om det ødelægger økonomien, forudsættes det at ”de traditionelle” skal fortsætte med at være til rådighed.
Men kun som back up.
Dette angives ‘sådan bare’ at koste $24 billion per year.
Hvis oplysningerne fra The Energy Collective er pålidelige, svarer det til prisen for at bygge fire nye kernekraft reaktorer årligt.

Men lige meget hvad, så vil risikoen for Xenon-forgiftning (Xe135)
og en katastrofe, som ved Tjernobyl, umuliggøre at kernekraft kan bruges som back-up for den ustabile vindkraft.
For at gnide mere salt i såret, nævner jeg det vi alle sammen ved:
Mange skift i belastningen forringer levetiden for anlægget – Både for kulkraft og specielt for kernekraft.

Men naturligvis:
Selv uden hjælp fra reguleret vandkraft kan kernekraft uden besvær tilpasse sig de små og forudsigelige variationer i døgn- og årsforbruget.

Agora Energiewende Review 2014 giver et væld af data, der tilsyneladende er omhyggeligt udvalgte.
Men, lige meget hvad, kan det ses at de tyske “traditionelle kraftværker” har været dygtige til at balancere nettet.

Der Spiegel, der forkætres af de grønne, giver oplysninger om Dunkelflaute, der betyder “mørkt vindstile”.
Dette har jeg forsøgt at uddybe på en anden side.

Mere KK mindre forureningDet fremgår af ovenstående at Tyskland, der arbejder hårdt på at blive grøn og fri for forurening –
Ja de kan ikke engang se baghjulet fra “Atom-Frankrig”.
Et tilsvarende interaktivt kort kan ses ved at klikke her.
Siden er langsom, men meget illustrativ.

Marts 2017 kommer det tyske Energiewende atter op på The Energy Collective.
Man læser at vi kan enten gentage Tysklands fejltagelser eller
lære fra dem.
Tilsyneladende vil befolkningen ikke lære.

På en anden side, også fra The Energy Collective, ser man at Tysklands elektricitet er næsten 10 gange mere forurenende, sammenlignet med
den franske.
Man får data fra 2016.
Tyskland genererede 545 TWh og udledte apr. 560 g CO2 per kWh
Frankrig genereredeb 530 TWh og udledte apr.b 58 g CO2 per kWh

CO2 Tyskland og Frankrig - Kopi

Hvad betales for at alt dette?

Fra The New York Times dec. 25, 2017 refererer jeg:

 • Tyskland har brugt $200 billion i løbet af de sidste to årtier for at fremme “renere” kilder af elektricitet.

Dette beløb svarer til prisen for 40 nye reaktorer mangen til dem, der eksporteres fra Korea til UAE.
Eller omtrent 15 af de urimeligt dyre reaktorer der er under opførelse i England.
Allerede her kan det ses at hvis Tyskland havde reageret anderledes,
ja så ville næsten al energi havde været forureningsfri.

“”””””Jeg har fremhævet ordet “Renere” i ovestående reference for at
“”””””fremhæve at den tyske energi bestemt ikke er ren.

Tilsvarende findes på dagbladet Information, der bestemt ikke er tilhængere af A-kraft.
Den tyske energiminister, Peter Altmaiers, fremhævede 11/6/2018, at Tyskland hvert år investerer 25 milliarder euro af skatteydernes penge på at sikre det nuværende VE-niveau på 15 % af energiforsyningen.
MEN
“”””””**25 milliarder euro per år kunne betale for en
“”””””-***ny reaktor hver tredje måned.
“”””””**“Sikre det nuværende” Omfatter ikke nyinvestering.
“”””””**15 % er kun halvdelen af det gennemsnitlige mål i EU

Den ikke så fjerne fremtid:
Trillion-euro pris for den tyske energy transition

Den Tyske minister for energi og miljø Peter Altmaier sagde at omkostningerne i forbindelse med den planlagde plan for reform og restructure af landets energisektor ved udgangen af 2030verne kunne nå €1 trillion.
Dette beløb vil svare til at hver Tysker – børn som gamle – kommer til at betale 1,5 Euro dagligt i perioden fra 2010, da Energiewende blev lanceret, til år 2030 hvor det ikke mere kan skjules at pengene var spildt.

2020 feb. 21 behandles emnet i Weekendavisen.
Man læser at afviklingen af atomkraft i Tyskland har ført til (alvorligt) forringet folkesundhed.

ALTERNATIVT
Hvis man havde holdt hovedet koldt:
Ville 16 GW nedlagt kernekraft være tilgængeligt.
Der ville have været penge til at bygge over 100 nye reaktorer, der nemt kunne forsyne Tyskland med energi – også til opvarmning.
Også efter 2030. Og naturligvis
UDEN FORURENING

Tre år efter start på Energiewende

German Generating costs 2013 (Fraunhofer Inst)
Source¤¤ €cents/kWh ¤¤Full-load hours per year¤¤ Capacity factor (%)
PV ¤¤¤¤¤¤ 7.8-14.2 ¤¤¤¤¤¤¤ 1000-1200 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 11-14
Wind ¤¤¤¤ 4.5-10.7 ¤¤¤¤¤¤¤ 1300-2700 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 15-31
Biogas ¤¤ 13.5-21.5 ¤¤¤¤¤¤¤ 6000-8000 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 68-91
Lignite ¤¤¤¤ 3.8-5.3 ¤¤¤¤¤¤¤ 6600-7600 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 75-87
Black coal ¤ 6.3-8.0 ¤¤¤¤¤¤¤ 5500-6500 ¤¤¤¤¤¤¤.¤¤¤¤ 63-74
CCGT ¤¤¤¤¤ 7.5-9.8 ¤¤¤¤¤¤ 3000-4000 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 34-46
Household retail price 28.9 €cents/kWh
Til sammenligning tjener:
Russian A-kraft “Guarantee” (2017) 5 €cent/kWh – Forureningsfrit.

Og så.
Selv om jeg har sagt det mange gange:
Der Spiegel skriver at den frygtede radioaktivitet måske ikke er så farlig som vi har troet.

Problemer for nettet.

Meget sjeldent fås oplysninger om omkostninger ved Energiewende.
Fra The Energy Collective refereres følgende.

Redispatch (Omfordeling)

I perioder er der ikke tilstrækkelig kapacitet til at overføre energien.
Det betyder at den billigste energi ikke kan sælges og ”nettet” må ty til dyrere forsyning.
Fx hvis der er meget vind i Nordtyskland og stort behov i Sydtyskland.

– – – –År – – Antal dage Energimængde – – Omkostninger
– – – –2013 – – 223 – – – – – – ..- – – – – – – – 137 million €
– – – –2014 – – 330 – – – – – 5.197 GWh – – – 187 million €
– – – –2015 – – ..- – –. – – – 16.000 GWh – – – 412 million €

Curtailed energy (Ubrugelig energi)

I perioder har der været mere energi (fra sol) end behovet.
Her angives følgende:

– – – –År
– – – –2013 – …- 555 GWh
– – – –2014 – – 4.722 GWh

Nedenstående figurer giver en oversigt over omkostningerne (Mio. €/år).
Tyske omkostninger.png

I alt

I 2015 kom de samlede udgifter op på 715 millioner €

Men Tyskland har også brug for akut udbygning af el nettet.
Marts 2018 skriver Energi Watch det vi alle sammen vidste:
Hvis Tyskland ønsker at gennemføre landets planer om massive mængder vedvarende energi, så er en omfattende udbygning af landets elnet helt nødvendigt.

Måske strammer realiteterne sig om den grønne drøm.

Men også i England er der perioder med for meget af det gode.
Allerede 2010 er man begyndt at betale sol og vind for at
Undlade at producere. (Constraint Payments)
I Sydaustralien vælter problemerne ind:
Industrien, der tilsyneladende skal betale for de nødventige batterier, vil betale op til 120% ekstra for deres energi.
Private husholdninger, der giver stemmer til valget: Kun 20% ekstra.

Men hvis – –

Fra The Energy Collective refereres: De tyske skatteydere bærer de økonomiske omkostninger fra det forfejlede Energiewende.
Årligt beløber det sig til omkring 25 mia. Euro.
Dette er kun udgifter for at betale for tilskud til den den allerede installerede vedvarende kapacitet.
Ny kapacitet er ikke inkluderet.
Hvis de samme penge blev brugt til at bygge den urimeligt dyre
1,6 gigawatt EPR reaktor kunne man købe tre af dem hvert år.
Dette ville betyde ny kapacitet på ca. 35 terawatt-timer med
forureningsfri elektricitet årligt.
Med det tempo ville den tyske elforsyning være fri for forurening på
kun 15 år.
MEN
Frygt for kernekraft er dybt forankret i den tyske folkesjæl.
Politisk er der intet at vinde ved at forsvare atomkraft, men meget at tabe.
Energiewende vil lykkes med mindst i et af sine mål:
Lukke den tyske atomkraft.

Også i USA


Duck c
Uden at have mere end en mistanke hævder jeg, at
“Egen brug af elektricitet fra solen” er udelukket fra de data, der anvendes til ovenstående figur.
Tilsvarende kan det samme formodes, for tyske data længere oppe på siden.
Også her er “eget forbrug” formentligt ikke medregnet i data.

KiKK-studiet

I Tyskland har der været megen omtale af KiKK-studiet, der viste øget antal tilfælde af leukemi for børn under fem år hvis de boede indenfor fem km fra et kernekraftværk.
Dette fik megen omtale i Tyskland og tilsvarende lidt andre steder.
Selv om en tilsvarende engelsk undersøgelse rejser tvivl refereres følgende:

 • ” – – Navnlig efter sammenlægningen af alle data, blev der i den 24-årige undersøgelsesperiode, kun [konstateret] 37 tilfælde af leukæmi hos børn under 5 [år] inden for 5 km-zonen medtaget i evalueringen (ud af over 5000 tilfælde af leukæmi [i Tyskland ?])
 • Tabel 5 giver tilsvarende:
  34 observerede tilfælde af børne-leukemi set i forhold til 24 forventede [baseret på landsgennemsnit ?]
 • Det angives at der ikke var fundet noget tilsvarende for andre typer af cancer.

Hvis disse oplysninger er både pålidelige og brugbare, kan det det konkluderes at:

 • 10 flere tilfælde af børne-leukemi, ud af over 5000 på landsplan, var tilstrækkeligt til at begrunde det tyske Energiewende.
 • Denne beslutning, der, udover at være en økonomisk belastning, har medført måske tusind gange flere tilfælde af sygdom og død
  på grund af luftforureningen.
 • En ikke så følelsesbetonet vurdering ville være på plads.
  Måske kan man skele til et nyere studie: J-value eller justification value.

Helt for egen regning har jeg forgæves søgt at forlige de modstridende data ved at vurdere om denne afvigelse skyldtes neutrinoer.
Nu står der kun en anden forklaring: Elektro Magnetiske Felter fra højspændingsledninger og fra transformatorer. (En slags ultra-ultra langbølgede radio-stråler)

Konklusion

Kære ukendte læser:
Prøv at overveje ovenstående og drage din egen konklusion.

I mellemtiden spørger jeg:

 • Er det fordi man er meget mere død hvis man (måske) for kræft på grund af stråling fra et kernekraftværk?
  I sammenligning hvis man “sådan bare” hoster sig ihjel på grund af luftforureningen.

Eller

 • Er vi, i Danmark, og specielt i Tyskland, begyndt at opføre os som manden der hopper ud af et fly – uden faldskærm – og siger:
  “Se, det går jo fint.
  mmmmmmmmNu jeg er snart halvvejs, og alt går strygende.”

Hilsner fra Thorkil Søe