englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

________________________________________________________________________
Greenpeace har set sig selv som det internationale talerør for det de selv betegner som beskyttelse af natur og mennesker.
Ofte har deres kamp været berettiget, men desværre må det konstateres at man tit har kæmpet mod selvopdyrkede spøgelser og til tider også brugt midler, der ikke er værdige for en organisation, der ønsker at fremstå som ærlig.
Her tænkes mest på kampen mod kernekraft og mod GMO-afgrøder.
I hvert fald her har denne nådesløse kamp været til stor skade både for klimaet og for fattige menneskers livsbetingelser.
I det følgende har jeg henvisninger til disse to mærkesager.

Derudover er der et afsnit om demonstrationer, der efter min opfattelse er ’løbet løbsk’.
Til sidst er der lidt om afhoppere: Ledende personer – også fra Greenpeace – der har set at det de oprindeligt troede på:
Det var forkert og til skade for menneskeheden.

Kampen mod atomkraft

Normalt er ‘oplysninger’ fra Greenpeace så vagt formulerede at det ikke er muligt at påpege faktuelt forkere oplysninger.

MEN
På hjemmesiden ”Sikker atomkraft er en myte” har Greenpeace
formentligt uforvarende – kommet til at skrive noget der får den opmærksomme læser til at påpege hvorledes faktuelt forkerte ’oplysninger’ bliver fremsat som værende ubestridelige kendsgerninger.

For detaljer henviser jeg til en anden post: Greenpeace og A-kraft. 

Hvis man går i detaljer og læser ovenstående link, er det nemt at se, at der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og andre Nejsigere.

GMO

Det skal være usagt om Genetisk Modificerede Oroganismer eventuelt kan være skadeligt for miljøet.
Det afhænger naturligvis af hvilken GMO der er tale om.
Derfor vil det være helt uansvarligt at skære alt over en kam.
Indledningsvis kan det konstateres, at millioner af mennesker – måske en hel milliard – bruger GMO i deres daglige mad, tilsyneladende uden skader.
I den forbindelse vil jeg nævne at det ikke har været muligt at finde faktuelle oplysninger om konkrete tilfælde af (påståede) skader forårsaget ved brug af GMO
Naturligvis må det understreges på det kraftigste, at brug af GMO på intet tidspunkt har forhindret brug af andre afgrøder.

For detaljer henviser jeg til en anden blog: Greenpeace og GMO. 

Politikere

Tilsyneladende er det sådan at eksistensgrundlaget for flere ”grønne organisationer” afhænger af at de kan fremstå som dem der beskytter menneskeheden mod noget farligt.
Hvis der ikke kan findes en faktuel fare at beskytte imod, ja så kan en imaginær fare udmærket bruges – som uddybet i ovennævnte links.

Greenpeace er en meget magtfuld organisation, hvor deres kampagner mod udvalgte nyskabelser og fremskridt årligt indbringer over $ 200 millioner.

Det er således let at forstå at det vil være en politisk dødsdom for en politiker, hvis han “rager uklar” med Greenpeace og bliver beskyldt for at udsætte befolkningen for farer.
Så er det bedre at hyle med de ulve man er omgivet af.

Dette sidste ses tydeligt ved evakueringerne i Japan og, mere hjemligt, ved den latterlige diskussion om affaldet fra Risø.

På den måde kommer jeg til det brændende spørgsmål:
Er det muligt at tænke klart og slå koldt vand i blodet?

Demonstrationer

Greenpeace KlatreturRevne tegnet på Reaktor
Greenpeace demo
Mange af de demonstrationer, der officielt har været igangsat af Greenpeace, har været på kanten af det tilladelige og kan måske bedst betegnes som ulovlige drengestreger.

En stort anlagt demonstration i Peru udartede til begyndende ødelæggelse af et historisk minde, hvorefter Greenpeace først prøvede at forhindre et efterfølgende retsmæssigt efterspil.

Drabsforsøg på politiEfter alt at dømme har Greenpeace stået bag mange, næsten latterlige, forsøg på hærværk eller har stået bag demonstrationer der har udviklet sig til grove overgreb på fx forsøgsmarker for GM afgrøder.
I et enkelt tilfælde:
Drabsforsøg på politi.

Attak on Superphénix

Selv om Greenpeace næppe har været involveret som andet end “filosofiske bagmænd”, benytter jeg lejligheden til at henvise til en ”beskrivelse” af hændelsesforløbet som findes på den anti-nucleare hjemmeside Nuclear Free by 2045 ?

Det løber koldt ned af ryggen når det med slet skjult stolthed berettes hvorledes en repræsentant for ”De Grønne” (Chaïm Nissim) arrangerede et bazooka-angreb mod det stadigvæk ufærdige anlæg for Superphénix (1982 jan 18)

Derudover berettes om angreb af ”småtingsafdelingen” som ødelæggelse af højspændings-anlæg og anden sabotage.
Da tidsrammen for retsmæssig forfølgelse var udløbet kom Chaïm Nissim (pralende?) frem, men blev ekskluderet fra ”De Grønne”.

Samme steds berettes om 60.000 deltagere i en demonstration.
Måske kan det selv-oppiskede hysteri forklares ved at man havde bildt sig selv ind at et uheld på en reaktor med hurtige neutroner var specielt hurtig og specielt farlig og (naturligvis) at det ville resultere i en million døde.

Afhoppere

Det er meget sjældent at man ser hvorledes ihærdige aktivister i politiske eller miljømæssige organisationer ændrer deres mening, og har modet til at indse, at de har været med til at føre sig selv og andre bag lyset med en forkert ideologi.
Og det er meget svært for en præst at leve videre, hvis han “har tabt troen”

I politik har jeg kun to eksempler.

Axel Larsen Aksel Larsen var den ledende aktivist i den danske kommunistiske organisation og en af dem, der risikerede sit liv i kampen mod nazismen.
Senere brød han med ‘alt det gamle’ efter i 1956 at have forstået den sovjetiske invasion i Ungarn.
Efter at være næsten venneløs vendte han tilbage til politik under et demokratisk banner.

Mikhail Gorbatjov Grobachevvar næsten født, eller i hvert fald opdraget, til at tro på det sovjetiske system.
Senere havde han modet til at indlede en grundlæggende ændring.
Her er der tale om både det moralske og nok specielt det
.Indtil ere kan jeg kun henvise til tre fremtræpersonlige mod.

Indtil videre kan jeg kun henvise til tre fremtrædende medlemmer fra Greenpeace, som har forladt organisationen i protest.

Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:Patric More
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”

Moore var aktivt imod atomkraft i 1970’erne, da han troede, at
blank“Atomkraft var ensbetydende med
blankatombomber og holocaust”
OG
blank“Alt med atom var af det onde”.
Siden kom han til at støtte atomkraft.

Naturligvis har Greenpeace forsøgt at distancere sig og
betvivle hans motiver.

Stephen Tindale var Executive Director of Greenpeace i England indtil 2005.
Sammen med tre andre, der også var aktive i miljøorganisationer:
Chris Smith, Mark Lynas og Chris Goodall, er han nu en ihærdig fortaler både for kernekraft og GMO.

Paul Watson var aktiv som besætningsmedlem og skipper ombord flere af Greenpeace’s rejser i midt-1970 erne. Han mener selv at han var medstifter af Greenpeace.
I 1977 blev han bortvist fra Greenpeace og dannede Sea Shepherd Conservation Society, der kæmper for dyrs rettigheder, især beskyttelse af hvaler.

Flere andre fremtrædende miljøaktivister, der først var med i kampen mod alt der bare indeholder ordet ‘Atom’, har senere aktivt støttet kernekraft som en løsning på det menneskelige behov for energi og beskyttelse af miljøet.

Mark Lynas, der er en engelsk journalist og en kendt tidligere anti-GMO aktivist, har mest fokuseret på problemer vedrørende klimaændringer.
Han kritiserer Greenpeace og andre organisationer med hvilke han tidligere var associeret og beklager at have ledet ødelæggelse at forsøgs-marker for GM afgrøder.
Januar 2012 skriver han i forsvar af den kernekraft han tidligere havde kæmpet imod med ordene:
” – – – det er derfor jeg ønsker mere kernekraft, for at undgå yderligere udledning af CO2″

James Lovelock annoncerede i 2005 sin støtte til atomkraft, med udtalelsen:
“Jeg er en grøn, og jeg beder mine venner i de grønne bevægelser om at droppe deres hovedløse modstand mod kernekraft”.

Stewart Brand foreslog blandt andet, at miljøforkæmpere skulle omfavne kernekraft og GMO som teknologier, der yder flere fordele end risici.

George Monbiot er kendt for sit arbejde somGeorge Morbiot
miljøforkæmper og som politisk aktivist.
Han har bl.a. skrevet at klimaændringerne er
“The moral question of the 21st century”.
Monbiot udtrykte oprindeligt dyb modvilje mod kernekraft og den tilhørende industri.
Han har imidlertid haft andre tanker og advokaterer nu for dets brug.
Han blev overbevist om kernekraftens relative sikkerhed efter, hvad han betegner som de begrænsede skader ved reaktorerne efter jordskælvet og tsunamien i Japan.
Således har han senere i stærke vendinger fordømt anti-atom bevægelserne og skrevet:
“It has misled the world about the impacts of radiation on human health and made claims ungrounded in science, unsupportable when challenged and wildly wrong”.

Hugh Montefiore virkede som trustee for Friends of the Earth i to årtier, men blev tvunget til at træde tilbage i 2004, efter at udtrykke støtte til kernekraft som et middel til at forebygge klimaændringer.


Pandoras Promise

Robert Stone, der oprindeligt var imod kernekraft, har siden produceret filmen Pandora’s Promise.
Denne film, der af mange affærdiges som propaganda, viser bl.a. billeder fra USA og den opblæste folkestemning mod kernekraft.
Filmen kan hentes her.
En diskusion mellem Robert Stone og
Michael Moore kan ses her.

Nedenfor nævnes enkelte af de mange andre, der oprindeligt var imod kernekraft og GM, men senere har set hvorledes disse teknologier burde have en fremtrædende rolle i arbejdet mod klimaændringer og fejlernæring.
Carol Browner
James Lovelock
Stewart Brand
Christine Todd Whitman
James Hansen
Baroness Worthington
Gwyneth Cravens
Richard Rhodes
Michael Shellenberger
Ben Heard

Efterskrift

På en måde er jeg været ked af at skrive denne ‘bandbulle’.
På den anden side kan jeg sige at efterhånden som tiden er gået og jeg har set så meget, der i bedste fald er oplagt vrøvl, ja så må der gøres noget.
Som det naturligvis kan ses af ovenstående, har jeg interesseret mig for kernekraft og har skrevet en lidt længere udredning på net-siden
Aatomkraft hvad er forkert?
Mest for at afvaske noget af det mudder, der er smidt på denne kraftkilde.

I forbindelse med mange modstridende oplysninger om radioaktivitet og specielt radon har jeg skrevet følgende: Radon and more.

Hvis du, min ukendte læser har, forhåbentligt konstruktive, kommentarer beder jeg dig skrive til mig
thorkilsoee@gmail.com
Selv har jeg haft et livsforløb, der i hvert fald kan siges at have været afvekslende. Se: http://wp.me/p1RKWc-2h