englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________________
Det overraskede mig og det vil nok komme bag på mange, at der ikke er konstateret nogen form for genetisk betingede skader på efterkommere
af personer, der har været udsat for endog meget kraftig ioniserende (radioaktiv) stråling.
Dette gælder så vel for overlevende efter atombombeangrebene i Japan, for kræftsyge, der har været udsat for stråleterapi og naturligvis også for indbyggere i området nær Tjernobyl.

Baggrund for det følgende

Skaderne fra atombombeangrebene var forfærdelige, men alligevel mindre end skaderne fra fx ildstormen i Tokyo.
Senere blev disse skader fremhævet i ønsket om at forhindre fremtidig brug af atomvåben, men tilsyneladende også brugt af det gamle Sovjet
i et politisk ønske om at miskreditere USA og dets allierede.

Således blev det efterhånden ”et ubestrideligt faktum” at påvirkning
med stråling medfører mange og alvorlige genetiske skader på senere generationer.
Fx var sygeplejersker, der arbejdede med røntgenundersøgelser i en sådan aldersgruppe at de ikke kunne få flere børn.

Efterhånden som tiden er gået, og nyt materiale er kommet frem, kan der rejses alvorlig tvivl om dette gamle dogme.
Men tilsyneladende må det også konstateres, at befolkningen – i hvert
fald i Danmark – stadigvæk bliver ført bag lyset.
Nu mest fordi forskellige selvbestaltede eksperter og godtroende fredsaktivister, helt ukritisk, har overtaget de gamle påstande fra den tidligere sovjetiske propaganda.

Det følgende er resultatet af et forsøg på at samle og vurdere en del af
det meget materiale, der efterhånden er kommet frem.

Forsøg på en kritisk vurdering

Fra Wikipedia og fra meget andet, kan det ses at der ikke er et forøget antal af medfødte skader som følge af at forældrene har været udsat for endog kraftig påvirkning af ioniserende stråling.
Følgende er uddrag fra ovenstående link:

 • Der forventes ingen stigning i forekomsten af medfødt eller udviklingsmæssige abnormaliteter, herunder kognitiv svækkelse, der kan henføres til bestråling i livmoderen. [47]
  Da ingen stråling har fremkaldt nedarvede effekter / arvelige virkninger, eller teratogene Effekter, nogensinde er blevet påvist ved undersøgelser of børns sundhed.
  Også blandt børn født af kræft-overlevende, der fik strålebehandling, og børn af Hibakusha.
  Intetsteds er der fundet en endelig stigning i arvelig sygdom eller medfødte abnormiteter. [48]
  Ingen stigning i disse effekter forventes derfor i eller omkring Fukushima.
 • For de overlevende fra atom-bombningen af ​​Hiroshima og Nagasaki , der er kendt som Hibakusha oplyses tilsvarende:
  Ingen statistisk påviselig forøgelse af fosterskader / medfødte misdannelser blev fundet blandt deres senere undfangede børn, eller fundet i de senere undersøgte børn af kræft-overlevende, der tidligere havde modtaget strålebehandling [14] [15] [16] [17]
  De overlevende kvinder fra Hiroshima og Nagasaki, der var i stand til at blive gravide, selv om de udsattes for store mængder af stråling.
  Også disse kvinders børn var uden højere forekomst af abnormiteter / fødselsdefekter end i den japanske befolkning som helhed.

En lidt anden information fås fra World Nuclear.

 • Teratogene effekter på fostre var alvorlige blandt dem der var kraftigt eksponeret, hvilket resulterer i misdannelser og dødfødsler over de næste 9 måneder.
  Herudover er der ikke blevet opdaget nogen genetiske skader i efterfødte børn, på trods af omhyggelig og fortsat efterforskning af en fælles japansk-amerikanske Foundation.

Der findes naturligvis mange vurderinger af antallet af medfødte skader.
Naturligvis afhængigt af hvordan det defineres.
Følgende er en rettesnor.

Det vil således være nemt at ”finde” børn, født fx efter ulykken ved Tjernobyl, for at fremvise billeder af til tider alvorlige misdannelser og derigennem appellere til den menneskelige medlidenhed eller sensationstrang.
Eventuelt indsamle gaver til en af de mange “grønne organisationer”.

En del, tilsyneladende troværdige, oplysninger findes i Annex C: Overview of radiation epidemiology, der er en del af en længere artikel fra WHO:
Her kan man finde en oversigt over skader fra radioaktiv bestråling uden at finde omtale af medfødte misdannelser.

Fra Wikipedia citeres følgende:

 • Strålesyge slog 60.000 Hiroshima-borgere ihjel inden udgangen af året.
  Men i modsætning til almindelig opfattelse har ingen af de børn, som blev født af overlevende efter angrebet, tegn på misdannelser [24]

På grundlag af ovenstående og meget andet tør jeg hævde at al tale om medfødte misdannelser og kronisk radiation sygdom er konstruerede rygter.

Derudover kan det nævnes at:

 • Efter atombombeangrebene i Japan kom det som en overraskelse for den videnskabelige verden at der ikke blev konstateret arveligt betingede skader.
 • Fra Sundhedsstyrelsen citeres følgende:
  Dyreforsøg viser, at bestråling af kønsorganer udover at kunne medføre kræft i kønsorganerne også kan forårsage genetiske skader i næste generation.
  Dette er aldrig blevet eftervist for mennesker, men det antages, at strålingsudsættelse af kønsorganerne indebærer en meget lille risiko for arvelige genetiske skader.
 • World Nuclear oplyser at der er fundet genetiske mutationer i fluer, planter og forsøgsdyr, der har været udsat for ioniserende stråling.
 • Samme sted oplyses:
  Omkring 75.000 børn født af forældre, der overlevede høje strålingsdoser ved Hiroshima og Nagasaki i 1945 har været genstand for intensive undersøgelser.
  Disse undersøgelser bekræfter, at ingen stigning i genetiske abnormiteter i humane befolkningsgrupper kan forventes som følge af selv ganske høje doser af stråling.
  Ligeledes er ingen genetiske virkninger fundet som følge af Tjernobyl-ulykken.
 • Bortset fra konspirationsteorier og lignende er der er ikke fundet noget, der betvivler ovenstående.
 • Det gamle Sovjet, og for den sags skyld også andre, har tit været dygtige til at sprede falske oplysninger, der kunne understøtte deres ideologiske teorier. Se fx Active Measures fra Wikipedia.

Jeg ville måske have affærdiget dette sidste link, hvis det ikke var fordi
jeg var i Tanzania på det tidspunkt hvor ”alle vidste” at AIDS var udviklet
af CIA,
der havde genmanipuleret for at ødelægge Afrika.
Dette blev understøttet af daglige artikler i medierne, hvor utallige ”uafhængige eksperter” fremlagde ”videnskabelige beviser”.

Senere, men med begrænset succes, prøvede nogle rabiate katolikker
og muslimer at forklare at man fik AIDS hvis man bruge kondom.

Lidt mere

Tidligere har jeg prøvet at finde hoved og hale i vurdering af modstridende oplysninger vedrørende relaterede emner og har blandt andet skrevet følgende:
Atomkraft – Hvad er forkert?:
http://wp.me/p1RKWc-8 Her findes bl.a. lidt om hvorledes medierne, og specielt Danmarks Radio, ukritisk videregav klart forfalskede oplysninger om ulykken ved Tjernobyl. Desværre uden at dementere.
Radiation Hormesis:
http://wp.me/s1RKWc-386  Et, om muligt endnu mere tabubelagt emne:
Tilsyneladende gavnlig indflydelse af moderat radioaktiv bestråling.
Her findes referencer til andet materiale, der kan siges at være relevant i denne sammenhæng.
Radon and More
http://wp.me/p1RKWc-ec Her har jeg forsøgt at kaste lidt lys til de mange håbløst modstridende oplysninger om Radon.
Desuden findes en vurdering af de oplagt forfalskede ‘oplysninger’ om radioaktiv forurening af Stillehavet efter katastrofen ved Fukushima.

Selv Der Speigel har fået øjnene op.
Lidt mere på en anden post.

For en ordens skyld fremhæves at jeg vil være taknemmelig for at modtage kommentarer om faktuelle fejl – også stavefejl – der naturligvis vil blive rettet.
Forslag til ændringer modtages også med glæde.

Thorkil Søe
Jeg er civilingeniør, pensioneret
Bor Brogårdsvej 60-307, 2820 Gentofte
Telefon: 5117 1936
E-mail: thorkilsoee@gmail.com