Effektiv

Hvad forstås ved at være effektiv?
De fleste forskere ville måske sige: kW per m2 solfanger.
I det følgende er spørgsmålet drejet hen til: Brugbar kWh – varme – per investeret krone.

Når det drejer sig om varme er der endnu en indfaldsvinkel:
Til industrielt brug har man ofte brug for varme med meget høj temperatur.
Til almindelig opvarmning er det sådan set ligegyldigt.
Godt nok leverede de gamle oliefyr vand med høj temperatur, det giver mindre behov for store radiatorer og er naturligvis det bedste til brugsvand – specielt til opvask.

I dag, hvor megen varme leveres som fjernvarme, er fremløbsvandet ikke næsten kogende.

I fremtiden, hvor effektive varmepumper er i stand til at udnytte selv ’dårlig varme’ med lavere temperatur, skulle der være plads til lidt nytænkning.
Større radiatorer, gulvvarme og lagring af varme er formentligt fremtiden.

Det følgende er skrevet ud fra den indfaldsvinkel.

Da jeg var lærer på Danmarks Ingeniørakademi refererede vi tit til et satirisk ordsprog:
Hvis du vil være lærd, så gør det lette svært.
Desværre er megen forskning tilsyneladende dikteret af denne vurdering.

Solvarme

Solvarme burde have et stort potentiel som alternativ til CO2 udledning. Dog mener jeg at det ofte bliver valgt fra fordi det er for dyrt med alt det glas og “Optisk Sort” og hvad man ser her og der.
Jeg mener, at der er to muligheder for væsentlig forbedring af systemet og samtidigt økonomien.

Fra min tid i Afrika har jeg set hvorledes bølgeblik giver et rædselsfuldt tag, hvor man er tæt ved at kunne spejle æg på det når man helst ville have sig en kølig middagslur.
Mere videnskabeligt kan det naturligvis siges, at for det ind-strålende (kortbølgede) spektrum er gamle oxyderende bølgeblikplader 99% sorte, medens det for den udgående (langbølgede) “kolde varmestråling” er næsten hvidt og udsender forholdsvis lidt af den opsummerede varme.
De gamle romere, og før dem grækerne, fandt ud af at hvid marmor var lige netop modsat og derfor gav et godt indeklima.
Dette gælder for og naturligvis mest i troperne, men også i Danmark kan man se fænomenet:
Da jeg som dreng sad og læste i solen kom jeg til at røre mit spejderbælte, der var næsten gloende varmt.

Altså foreslår jeg at man, i hvert fald ved nybyggeri, laver hele den, helst sydvendte, tagflade som en galvaniseret jernplade med varmerørene svejset til undersiden. Sådan en kombination vil være næsten selvbærende og derfor kræve mindre af den understøttende tagkonstruktion.
I Danmark kan man naturligvis ikke bruge bølgeblik, det lugter af “fattigmand”.
I Afrika er det ofte et statussymbol!

Frostsikring

I det kolde nord bruger man enten dyr og forurenende frostvæske eller, hvert efterår, går i gang med at tømme varmefangeren’s rør for vand.
Dette kan overflødiggøres hvis man ved den første konstruktion indlægger luftfyldte plastikslanger inden i rørene.
Når vandet senere fryser og udvider sig vil det presse disse plastikrør lidt sammen i stedet for at sprænge jernrørene. Det vil naturligvis medføre større dimension på de galvaniserede jernrør – Samtidigt vil man få en stivere og stærkere tagplade, der igen kan spare på den bærende tagkonstruktion.

Dette sidste om de luftfyldte plastrør kan ikke patenteres; men står naturligvis til rådighed for hvemsomhelst.

Lodrette Rør til Varmedræn

Måske kan det følgende være til gavn for nogle.

Hvis man ønsker det, hvis det er muligt og hvis man kan få lov.
Så vil lodrette rør formentligt være at foretrække hvis man vil have varmedræn eller måske endog gemme lidt sommervarme til brug senere.
Måske vil følgende bemærkninger være nyttige.

  • I hvert fald i vandmættet sandjord kan rør vibreres ned i stedet for at skulle hamres ned.
  • Erfaringer fra brug af beton-pæle til fundering viser at ’pæle-spidsen’ ikke skal være spids! Hvis en pæl møder en sten vil en spids pæl blive skudt til siden, medens en pæl med flad spids vil have en god mulighed for at skubbe stenen til side.
  • I stedet for at have 2 uafhængige rør til frem- og tilbageløb, er det muligt bare at placere en plasticslange til frem-løbet inden i et enkelt rør, der naturligvis bliver større.

Jeg kan kun ønske jer alt godt i forsøg på at gøre Danmark varmere uden al det svineri, der forhåbentligt hører fortiden til.

 Venlig hilsen  Thorkil Søe